از “گوادلوپ”در فرانسه تا “جورج تاوان” در واشنگتن! سلام زیجی

مقالات

بالاخره نطفه های طرح ضد انقلابی ورژن ایرانی“چلبی”های شونیست و ملیگرایان، روز جمعه ۲۱ بهمن ۱۴۰۱، و در تضاد کامل بااهداف ناظر بر خیزش انقلابی و خونهای ریخته شده در چند ماه اخیر، بند نافش بسته شد. این نشست در دانشگاه “جورج تاوان در واشنگتن برگزار گردید.

این واقعه برای دها میلیون کارگر و انسان رنجدیده و سرکوب شده و فاقد کوچکترین حقوق شهروندی وآزادیها در ایران، در کلیت خود یادآور و تکرار سناریوی وحشتناک ۴۳- ۴۴ سال پیش بود. که همین امریکا و غرب چگونه با تدارک ملزومات شکست انقلاب برحق ۵۷،توانستند جریان ضد انقلاب ارتجاع خمینی را بر سرنوشت ما حاکم نمایند!

“گوادلوپ”و“جورج تاوان”در یک مسیر و روند مشترک در جهت تامین منافع امپریالیستها قرار گرفته است.اما در دو روند و پروسه تاریخی متفاوت و در عین حال مرتبط به هم صورت گرفت، هر دو روند بر ضد منافع کارگران و مردم زحمتکش تمام شده و میشود( “گوادلوپ” خمینی و شرکا، و “جورج تاوان” رضا پهلوی و شرکا). سرمایه داری جهانی دوباره سرگرم آلترناتیو سازی هستند. وزارت خارجه امریکا هنوز دست از جمهوری اسلامی بطور کامل بر نداشته است، اما دارد برای آینده بعداز جمهوری اسلامی سرمایه گذاری میکند و در این راستا چنگ به هر نوع سناریو و آلترناتیو سازی ضد انقلابی و ارتجاعی خواهد زد!

این گروه هشت نفره، جزو مدافعین جدی نظام سرمایه داری در هر شکلی از آن هستند. مخالفتشان با جمهوری اسلامی هیچگا بر سر حقوق و آزادی‌های پایه مردم نبوده و نیست، کشمکش آنها رقابت دو شاخه نظام سرمایه داری و دعوای دو گرایش سیاسی طبقاتی فی مابین اسلام سیاسی و شونیسم و ملی گرایان و در مجموع جنگ درون خانوادگی خود سرمایه داری حاکم بر ایران و در اپوزسیون میباشد،ولو‌ در قالب خونین و جنون آمیز آن!، یکی شاه و شونیسم و پان ایرانیسم با رنگ کمتر مذهبی، دیگری اسلام غلیظ تر و شیعه گستری و صدور انقلاب اسلامی!.تفاوت آنان شبیه تفاوت بین رنگهای متفاوت دو تا توله گرگ وحشی هستش.در ضمن عدم ثبات در منطقه و خاورمیانه نیز اهداف پلید و مداوم و شناخته دیگر دولتمردان امریکایی هستش و از این راه هم نفع زیادی میبرند.در هر صورت این گروه هشت نفره و جریان راست اکنون شخصیت “بهتری”از رضا پهلوی مفتخور سراغ ندارند. فعلا هژمونی رضا و سیستم نرسالاری “پادشاهی” او یا “جمهوری” و متکی به سرمایه داری را پذیرفته اند.این گروه با شیادی سیاسی، که در آن بسیار کارکشته و دارای امکانات زیادتری برای مهندسی افکار عمومی میباشند، و با اتکا به پول های بسیار زیاد و غرق شدنشان در یک زندگی انگل مجلل و “شاهانه”،در صدد فریب جامعه با اتکا به روش‌های مشابه خمینی بر آمده اند!

مفهوم کلی و‌ محتوای پلاتفرم بورژوائی آنان چنین هست:
دفاع از پایه های فکری-ایدئولوژیکی-اقتصادی و اخلاقی نظام حاکم سرمایه داری، دفاع از ارکان سیاسی و بروکراسی دولتی، بر پایه همان نظام ظالمانه و وجود فاصله طبقاتی بسیار زیاد متکی و استوار هستند. تامین باز هم ارزان‌ترین نیروی کار و‌ریاضت کشی اقتصادی بیشتر ماهیت استثمارگرانه نظام سرمایه داری آنان است. درست شبیه جمهوری اسلامی کنونی. سبک و روش آلترناتیو سازی شان نیز باب طبع سیستم سرمایه و از بالای سر مردم، و به “نیابت” از انان صورت گرفته و در ادامه نیز چنین خواهد بود. هر چه که قول میدهند امروز هذیان و چرندیاتی بیش نیست! و همچنین با حفظ و تداوم ابزار سرکوب و تعهد دادن به طرح ضد انسانی و خون آفرین “تمامیت ارضی” متحد شده اند و شکل گرفته اند. از اینرو توانسته اند فعلا با جلو انداختن ‌و مطرح کردن هشت عنصر فاسد و بعضا مجرم و بیربط به مبارازات ۵ ماهه اخیر خیزش انقلابی در ایران ، به آلترناتیو بورژوایی خود اندکی سروسامان بدهند. به نسبت جنبش ما اکنون آنان یک قدم جلوتر هستند.

این هشت دلقک “قهرمان”بورژوا در اپوزسیون چه کسانی هستند؟
۱-لیدرشان، رضاربع پهلوی، سرمایه دار بزرگ، مفتخور و مصرف کننده!، او یک اولیگارش و یک سارق است که با دزدیدن حداقل ۶۰ میلیون دلار پول نقد از سرمایه کارگران و تهیدستان جامعه ایران از ۴۴ پیش است. و دها جرم مشابه که هم خودش و هم مادرش باید بعداز سرنگونی جمهوری اسلامی همزمان با سران کنونی رژیم محاکمه و مجازات شوند!
۲- شیرین عبادی دروغگوی مدافع “حقوق بشر” که اسلام و حقوق زن را هنوز در “تضاد”با یکدیگر نمی بیند و هنوز هم نان “برنده جایزه صلح نوبل”دوره اصلاحات جمهوری اسلامی را میخورد. در ضمن وقتی دیدم چگونه از “تمامیت ارضی کشور و “یکپارچگی” آن دفاع میکرد بیش از پیش از ادعاهای پوچ “حقوق بشری”ش منجزر شدم!
۳- حامد اسماعلیون انسانی که در اوج وقاحت و بیشرمی با سواستفاده از احساس و عواطف ناشی از مرگ خانواده خود و دیگر قربانیان پرواز هواپیما این واقعه بسیار تلخ را دستمایه ی برای خدمت به پروژه کثیف و ضدانقلابی رضا پهلوی تبدیل کردند!
۴- مسیح علینژا تا چند سال پیش فعال جمهوری اسلامی، و حقوق بگیر آنان در “دولت اصلاحات”،و اکنون با رضا ربع پهلوی و حقوق بگیر او و وزارت خارجه امریکا نیز شده است. از چنین شیادی چه انتظاری میتوان داشت؟
۵- عبه مهتدی او نیز به نوعی شبیه مسیح، توابیت سیاسی اش داوطلبانه بود! بدون زندان و شکنجه تجربه کردند بایک چرخش از کمونیسم و چپ برید و به صف ارتجاع پیوست. با بورژوازی کورد و سوسیال دمکراسی از نو شروع کرد. دوباره به طرح فدرالیسم قومی روی آورد، بعد از آن به پروژه خاتمی و موسوی و سپس به معامله و مذاکرات سری با مقاما اطلاعاتی جمهوری اسلامی روی آورد، هر جای که بوی قدرت و مقام و پستی به مشامش می رسید امتحانش کرده است. و حالا به سرباز مواجب بگیر شونیسم فارس “من بزرگ شده در تهران هستم” تبدیل شده است. آقای مهتدی نیز یک سرمایه دار خرپول است که هم در خارج کشور( انگلیس و غیره)و هم در کردستان عراق دارای منازل مسکونی و هتل و زمین زیادی است. از راه “دوستان حال و آینده” اش و واسطه ها دیگری در سپاه قدس نیز خبر از پول گرفتن در‌بعد چند صد هزار دلاری در ماه درز کرده، گویا از فروش نفت در کردستان عراق و ارسال آن به ایران نیز فعال بوده. بعلاوه، در دست داشتنش از چند ترور و قتل در صفوف باند خودش و علیه مخالفین سیاسی در اپوزسیون چپ و همچنین قتل دو شهروند بیگناه مردم کردستان عراق، مستقیم و غیر مستقیم دست داشته اند. باید براستی در سلامتی و شرافت هر انسان مبارزی شک کرد که چنین عنصر فاسدی را “ نماینده” خود یا نماینده “کردها” بحساب بیاورد!
او با دروغ و عوافریبی از کلماتی چون“ تنوع و تکثر گرائی”، “حقوق ملی” شبیه آخوندها عوامفریبی میکنند تا با بازی کردن به این واژ ها راه شرمگینانه پیوستن به سلطنت طلبان را توجیه و هموارتر نمایند. مانند برادر بزرگش به شاه و ساواک و خاندان پهلوی علاقمندشده است. او عملا شروط “خط قرمز” فاشیست مابانه “تمامیت ارضی “ رضا پهلوی را پذیرفته و در تهران بوی کباب به بینی اش رسیده است واقعا او یک عنصر فاسد تمام عیار است!

۶- سه نفر دیگرشان نیز مانند ۵ نفر نامبرده نه تنها “ چهرهای شاخص مخالف جمهوری اسلامی هرگز نبوده و نیستند! بلکه فقط پروپاکند بورژواها اینها را به چهره متقلب تبدیل کرده است. ( کارکنان خریده شده تلویزیون‌های مانند بی بی سی ،صدای امریکا، منو تو و انترنشنال و دیگر رسانه‌های مزدور فارسی زبان آشکارا دروغ میگویند و مردم را رعیت تلقی میکنند، همانگونه که همین رسانه ها در سال ۵٧ در مورد خمینی و اسلامی ها به جامعه ایران دروغ های زیادی تحول مردم دادند!)اینها با زور میدیایی و دروغ پردازی تبدیل به “شخصیت” شده اند. اینها تعدادی ورزشکار و بازیگر سینما و هنرپیشه اند و حتی خودشان نیز میگویند هیچی از دنیای سیاست نمی فهمند. تنهامیفهمند پرچم خونین شیر نر رعیت”شدن خود را بر سینه آویزان کنند.

آنها به جریان ارتجاعی رضا پهلوی و صف مرتجعین نظام سرمایه داری سرویس“رایگان”میدهند مانند اکثر درباریهای قدیمی و جدید عرصه هنر و سینمایی ایران. بجزموارد خاصی از هنرمندان باشرف، بیشتر آنها پول هر جا باشد بو میکشندو آنجا تشریف خواهند برد! رضا پهلوی زیاد هم احمق نیست، پول و ثروت “بادآورده” و دزدیده شده خاندانش را برای این روزها صرف نکند به چه دردش میخورد؟
همه این ٨ عنصر وامانده و سوار بر اتوبوس “رایگان” رضا دروغگو، بدونه شک همان مسیری را طی خواهند نمود که رضا ربع پهلوی در اهداف ارتجاعی و مردم فریب خود در آستین دارد!

اما در این دوره پرتلاطم سیاسی ایران و موقعیت کنونی حساس جنبش ما، در غیاب شروع یک تحرک متحدانه و گسترده و محکم جنبش طبقاتی کارگری-سوسیالیستی، میتواند مخاطرات بسیار جدی و بزرگی در مقابلمان قرار بگیرد! این فعلا شروع بازی است! اوضاع را باید بیش از پیش جدی گرفت و از خوشخیالیهای مرسوم در بخشی از فعالین جنبش چپ‌و سوسیالیستی و تحلیل‌های سطحی و ساده لوحانه باید دست برداشت!

چنانچه جنبش سوسیالیستی و‌کارگری نتواند هم ارتجاع حاکم بورژوائی جمهوری اسلامی و هم ارتجاع صف اپوزسیون بورژوائی رضا پهلوی و دیگر مرتجعین راست را شکست بدهد،، بد جوری شکست خواهیم خورد، اگر چنین شکستی را دوباره تجربه کنیم معلوم نیست کی توان و امکان سر بلند‌ کردن ‌مجدد را پیدا خواهیم کرد؟

اهداف ناظر بر جنبش بورژوا-ارتجاعی نشست “جورج تاوان”که با دروغ و ریا در پوشش“دمکراسی و حقوق بشر”، “انقلاب زن زندگی آزادی” و غیره خود را پنهان داده بودند، باید خنثی نمود و با شکست کامل مواجه شان کنیم. این اتفاق مهم اساسا باید از داخل کشور و در جنبش کارگری و سوسیالیستی و البته با قدرت صد چندان از آنچه که تاکنون شاهدش بوده ایم شاهدش بود! ما میتوانیم و باید بتوانیم!

آزادی ، برابری،اداره شورایی
آزادی، برابری،حکومت کارگری!
مرگ بر کلیت نظام جمهوری اسلامی و سرمایه داری حاکم!
مرگ بر بقایای نظام سلطنتی و سرمایه داری!
۲۳ بهمن ۱۴۰۱
۱۲-۲-۲۰۲۳