دولت ایران باید نقض مداوم حقوق معلمان را متوقف کند!

حقوق سندیکایی، همانا حقوق بشر و دموکراسی است آموزش بین‌الملل و سازمان‌های عضو آن از دولت ایران می‌خواهند تا به فرهنگیان اجازه دهد که بدون ترس از خشونت یا دستگیری های خودسرانه، از حق خود برای درخواست حقوق عادلانه و آزادی همکاران زندانی استفاده کنند. این فراخوان به دنبال دستگیری یکی از رهبران شورای هماهنگی […]

ادامه مطلب