سرکوب و سوءقصد به جان کارگران مجتمع مس سونگون در ورزقان را محکوم می کنیم! -سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه

شش روز است که بیش از دوهزار تن از کارگران مجتمع مس سونگون ورزقان برای مطالبات قانونی خود در حال اعتصاب و اعتراض هستند. مدیریت از همان ابتدا سعی در پایان دادن به اعتصاب کارگران نمود اما وقتی با پیگیری و پافشاری کارگران بر عقد قراردادها، همسان سازی دستمزد و مزایا و طبقه بندی مشاغل […]

ادامه مطلب