دولت ایران باید نقض مداوم حقوق معلمان را متوقف کند!

کارگری

حقوق سندیکایی، همانا حقوق بشر و دموکراسی است

آموزش بین‌الملل و سازمان‌های عضو آن از دولت ایران می‌خواهند تا به فرهنگیان اجازه دهد که بدون ترس از خشونت یا دستگیری های خودسرانه، از حق خود برای درخواست حقوق عادلانه و آزادی همکاران زندانی استفاده کنند. این فراخوان به دنبال دستگیری یکی از رهبران شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان و تداوم بازداشت سایرین، صورت می گیرد .
در ۱۳ دسامبر، معلمان و فرهنگیان در ۱۱۰ شهر در سراسر ایران در اعتراض به شرایط بد معیشتی و حقوق های پایین، دست به تحصن و تجمع زدند.
معلمان به‌عنوان یکی از سازمان‌یافته‌ترین بخش‌های کارگری کشور، طی سالها تجمعات اعتراضی گسترده‌ای برگزار کرده اند و خواسته‌های خود از جمله خواسته های زیر را با صدای بلند بیان داشته اند :
• دستمزد منصفانه
• آزادی رهبران کارگری (معلمان) زندانی
• تحقق وعده های داده شده در مورد بیمه درمانی و مزایای بازنشستگی
• پایان دادن به تبعیض در نظام آموزشی
• ممانعت از خصوصی سازی آموزش و پرورش و حفظ آموزش عمومی رایگان
• تعمیر ساختمان های مدارس
معلمان در تحصن ها و تجمعات اخیر، پلاکاردهایی در دست داشتند که بر روی آنها نوشته شده بود: “آموزش رایگان حق همه دانش آموزان است”، ” جای معلم زندان نیست”، “معلمان زندانی باید آزاد باید گردند”، “اعتصاب، تجمع و تشکل مستقل حق مسلم ما است.”، ” معلم به پا خیز برای رفع تبعیض ” و “معلمان؛ تبعیض، بی عدالتی و فقر را بر نمی تابند.”
شورای هماهنگی تشکل های صنفی معلمان ایران، که عضو آموزش بین الملل است، اعلام کرده است که” نه دولت و نه مجلس هیچ توجهی به خواسته های ما نشان نداده اند» و در عوض، بودجه اعلام شده برای سال آینده کاهش یافته است.
شورا ی هماهنگی در ادامه با ابراز تاسف اعلام کرده است که : « بودجه تخصیص یافته به نهادهای نظامی و نهاد های غیر پاسخگو چندین برابر افزایش یافته در حالی که وضع معیشت اکثریت مردم و بطور مشخص معلمان، نادیده گرفته شده است”.

بازداشت مسئول شورای هماهنگی تشکل های صنفی معلمان ایران را محکوم می کنیم

دبیر کل آموزش بین الملل، دیوید ادواردز، اخیرا ضمن ابراز نگرانی های فدراسیون جهانی اتحادیه های معلمان، تاکید کرد که: “ما دستگیری فعالان تشکل های معلمان در ایران را به شدت محکوم می کنیم و خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط آنها هستیم”.
در ایران ده ها تن از فعالانی که به صورت مسالمت آمیز از حقوق معلمان دفاع کرده اند، با اتهاماتی که بیان گر جرم بودن ابراز عقاید مخالف، اعتراضات و تجمعات مسالمت آمیز و فعالیت مستقل کارگری است، زندانی هستند.

بین سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۹، حداقل چهار معلم به اتهام فعالیت علیه دولت به اعدام محکوم شدند و سه نفر از آنها به نام های، هادی راشدی، هاشم شعبانی‌نژاد و فرزاد کمانگر، فعال معلم کرد اعدام شدند.
قطعنامه هیئت اجرایی آموزش بین الملل

در اول دسامبر امسال، هیئت اجرایی آموزش بین‌الملل، قطعنامه‌ای درباره ایران به تصویب رساند؛ قطعنامه، خواستار آزادی اسماعیل عبدی و دیگر رهبران اتحادیه ‌های کارگری زندانی شده است . به ویژه تاکید شده که سلامتی عبدی مایه نگرانی است؛ زیرا که زندانی بودن به مدت طولانی و در شرایط وخیم، بر وضع سلامتی وی به شدت تأثیر گذاشته است.

این قطعنامه همچنین تاکید می کند که حکومت ایران باید به “حقوق معلمان و کارکنان آموزش و پرورش در رابطه با خود سازمان دهی، آزادی تشکل و آزادی بیان از جمله حق تجمع مسالمت آمیز، بدون ترس و نگرانی از مداخله “مقامات” احترام بگذارد.

هیئت اجرایی همچنین از سازمان‌های عضو خواست تا به فراخوان آموزش بین‌الملل برای آزادی فوری اسماعیل عبدی و دیگر رهبران زندانی بپیوندند و همگام با آموزش بین‌الملل برای تضمین امنیت این رهبران زندانی و و رفاه اعضای خانواده آنها تلاش کنند

سال ها است که آموزش بین‌الملل وضعیت دشوار فعالان اتحادیه‌ ای و فرهنگیان در ایران را زیر نظر دارد. آموزش بین الملل همچنین کمپین هایی را برای آزادی معلمان و دیگرانی که به طور مسالمت آمیز از حقوق خود دفاع کرده اند، سازماندهی و هدایت کرده است.

ترجمه و تکثیر: اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران
۲۲ دسامبر ۲۰۲۱
http://etehadbinalmelali.com/ak
info@workers-iran.org;
www.workers-iran.org;
IASWI | اتحاد بین المللی (@IASWIinfo) | Twitter