حذف حداقل دستمزد و جایگزینی آن مزد منطقه‌ای، مزد توافقی و مزد براساس بهره‌وری، یورش فزاینده‌ی کارفرمایان و دولت به سطح معیشت کارگران!

بیانیه جمعی از تشکلات کارگری و بازنشستگان پیرامون طرح‌های ضدکارگری دولت و سرمایه‌داران در جهت حذف الزام پرداخت حداقل دستمزد به کارگران دولت سرمایه‌داری و کارفرمایان با طرح مزد منطقه‌ای و اصلاحیه مجدد بر قانون کار در جهت حذف قانون تعیین دستمزد، تلاش دارند که حلقه‌ی فشار بر گلوی کارگران را تنگ‌تر کنند و سطح […]

ادامه مطلب