بیانیه جمعی از تشکل‌های مستقل کارگری و معلمان در مورد سرکوب کشاورزان و مردم اصفهان

سرکوب کشاورزان و مردم اصفهان، تعرض به آزادی و حقوق همه مردم است! دستاورد چهار دهه پیشبرد سیاست‌ها و مدیریت آبی نادرست چیزی جز اختصاص غیر اصولی و کارشناسی آب زاینده رود به مصارف صنعتی و مناطق دیگر و در نتیجه خشک شدن این رود، نادیده گرفتن منافع کشاورزان و دیگر ساکنان منطقه، عدم اختصاص […]

ادامه مطلب

آب در لانه مورچگان – ایرج فرزاد

به این جملات دقت کنید: ۱. [“تغییر اوضاع سیاسی ایران، شکست دو خرداد، مقابله سنت های سیاسی مختلف موجود در جنبش سرنگونی برای تامین رهبری جنبش اعتراض مردم، همه احزاب جدی را در مقابل مسئله سازمان سازی حزبی به معنی اخص کلمه قرار داده است. همه احزاب در حال گذار از شیوه کار جنبشی به […]

ادامه مطلب

بیانیه حمایتی پنج سندیکای فرانسوی از فعالین کارگری و نویسندگان و وکلا، معلمان و بازنشتگان‌ زندانی در ایران!

همبستگی با قربانیان سرکوبدر ایران اقدام به ایحاد تشکلات سندیکایی مستقل از قدرت حاکم یک جرم محسوب می شود. اخیرا حکومت ایران بر شدت فشار بر مبارزان در همه حوزه ها نظیر معلمان، نویسندگان، وکلای دادگستری و کارگران افزوده است. جعفر ابراهیمی عضو تشکل صنفی معلمان تهران اخیرا به اتهامات واهی “تبلیغات کاذب” و “اقدام […]

ادامه مطلب

رژیم ورشکسته، جنبش کارگری بی چشم انداز – ناصر پایدار

  چند وقت پیش از شکست فاحش راهبرد ۴۰ ساله رژیم اسلامی در منطقه و جهان گفتیم. راهبردی اساسا شکست آمیز که بار بخش مهمی از بحران پرتلاطم سرمایه جهانی را بر شرائط کار، استثمار و زندگی توده های کارگر ایران سرشکن ساخته است و هر روز بیشتر می سازد. راهبرد سهم خواهی و زیادت […]

ادامه مطلب

فراخوان تجمع شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران

فراخوان تجمع شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایرانتاریخ تجمع : ۲۰ آبان ۱۴۰۰ فرهنگیان شریف، شاغل و بازنشسته همانطور که می‌دانید لایحه رتبه‌بندی ده سال است که میان دولت‌ها و مجلس‌ها سرگردان است و همسان‌سازی حقوق بازنشستگان تحت تاثیر بازی‌های سیاسی به سرانجام نرسیده‌است. امروز که با پیگیری متحدانه فرهنگیان شاغل و بازنشسته لایحه رتبه‌بندی […]

ادامه مطلب