یادداشتها،جهان شرمسار و بشر بی حقوق – سیاوش دانشور

امروز دهم دسامبر توسط یونسکو “روز جهانی حقوق بشر” نام گذاری شده است. مستقل از اینکه کدام رویدادهای بین المللی موجب شد تا بورژوازی ادعای بشردوستی اش گل کند، بیش از هفتاد سال از تصویب بیانیه حقوق بشر می گذرد و بیش از هفتاد درصد مردم جهان اصولاً مشمول همین قانون بصورت صوری هم نیستند. […]

ادامه مطلب

نبرد معدنچیان ورزقان، سوء قصد کارفرما به کارگران – اعلامیه حزب حکمتیست

مجتمع معدن مس سونگون ورزقان با بیش از ۵٠٠٠ کارگر در ٣٠ کیلومتری تبریز قرار دارد. معدنچیان سونگون امروز یکشنبه ١۴ آذر وارد ششمین روز اعتصاب خود شدند. بیش از ٣٠٠٠ نفر از کارگران این مجتمع تحت پوشش شرکتهای زالوی پیمانکاری هستند. کارگران هر روز در محوطه معدن مس سونگون ورزقان جمع میشوند، به خرد […]

ادامه مطلب

تحریم اقتصادی دستاویز سیاست تحمیل فقر و فلاکت! پدرام نواندیش

سرکوب خونین انقلاب ۵۷ توسط حکومت اسلامی با همدستی دولت های بورژوازی غربی بیان روشنی از این استراتژی بورژوازی و دولت های مرتجع، سرکوبگر و ریاکار آنها است. تحمیل فقر و فلاکت به جامعه ای که برای آزادی و رفاه بپا خاسته است، خود موجد یکی از شنیع ترین شرایط بردگی که نظام اقتصادی بورژوازی […]

ادامه مطلب