ابعاد فاجعه انسانی در نوار غزه و سرنوشت جنگ ✍️ سعید یگانه

مقالات

کشتارمردم فلسطین توسط دولت نژاد پرست نتانیاهوبی مهابا ادامه دارد.تعداد تلفات انسانی فلسطینیان درنوارغزه ابعاد فاجعه باری به خود گرفته است.یک نسل کشی وپاک سازی نژادی در راه است. نزدیک به ۲۰ هزارکشته وهزاران زخمی ومیلیونها آواره نتیجه حملات وبمباران تا کنونی مردم بی دفاع غزه توسط دولت اسرائیل است.آوارگی و گرسنگی جان میلیونها انسان را تهدید می کند وجهان شاهد این فجایع انسانی است. اکنون یک میلیمترجای امن برای حفظ جان آدمها وجود ندارد،هرروز و هر ساعت محاصره مردم غزه توسط دولت اشغالگر اسرائیل تنکترو تنگتر می شود.کوچ اجباری از شمال به جنوب، جنوب هم در امان نیست.شهر خان یونس به شهر ارواح تبدیل شده ورفح در جنوب غزه تنها راه ورود کمکهای اولیه به غزه نیزبمباران می شود. بعد از”آتش بس موقت بشردوستانه “، جنگ دولت اسرائیل علیه مردم فلسطین وکشتار مردم ادامه دارد.هشدارهای پی در پی سازمان ملل در مورد فاجعه انسانی در غزه، توصیه های دولت بایدن و شرکای اروپائیش مبنی بر رعایت قانون جنگ وحفظ جان مردم غیر نظامی در عمل کوچکترین نقشی درممانعت از ادامه جنگ و جنایت دولت اسرائیل علیه مردم فلسطین نداشته است.
می گویند اسرائیل حق دارد در مقابل حماس از خودش دفاع کند، اما باید قوانین جنگ را رعایت کند،یعنی مردم سویل را نکشند،اما جهان شاهد است که این قوانین کشک است ،آنچه در این جنگ رعایت نشده مردم بی دفاع است که کشته وآواره می شوند، نان وسوخت وآب مردم را به گروگان گرفته اند وبر سرشان بمب می بارند.وریاکارانه برای توجیه جنایت اسرائیل وحمایت از عملکرد جنایتکارانه آن برای مردم فلسطین اشک تمساح می ریزند، سفرای خود را برای همدلی با مردم فلسطین راهی “رفح”می کنند تا به چشمان خود ببینند چه بر سرآنان امده است “ریاکاری این دولتها حد و حصری ندارد.”دولتهای مدافع حقوق بشر”انگار مردم فلسطین بشر نیستند.
سرنوشت جنگ
نمی خواهند جنگ را تمام کنند.بهانه این است که حماس باید نابود شود .اگر جنگ تمام شود حماس دوباره خود را سازمان می دهد. امریکا قطعنامه سازمان ملل برای آتش بس وپایان جنگ رابه این بهانه توجیه ووتو کرد وجلوی آن را گرفت. مجمع عمومی سازمان ملل به قطعنامه آتش بس فوری وپایان جنگ در غزه رای مثبت داد،اگرچه این قطعنامه آلزام اور نیست و جنبه نمادین دارد،اما باز گوش شنوایی برای آن نیست وکشتارو آوارگی مردم ادامه دارد.
نتانیاهومی گوید حماس اسلحه را بر زمین بگذارد وگروگانها را آزاد کند جنگ پایان می یابد.ما به جنگ تا نابودی حماس ادامه می دهیم اگرچه حمایت بین المللی را نیز از دست دهیم. .”جیک سالیوان مشاور امنیتی ملی کاخ سفید در نشست اخیرش با سران دولت اسرائیل مطمئن شد ودولت اسرائیل تضمین داده است که میان غیر نظامیان وشبه نظامیان حماس تفاوت قائل خواهند شد.او گفته است که جنگ جاری در غزه ممکن است ماهها طول بکشد و هدف ازمرحله جدید حملات اسرائیل به غزه رهبران حماس است .” حماس می گوید تصور آینده غزه بدون حضورحماس توهم است.
آنچه تا کنون روشن است حماس نابود نشده است، این دولت اسرائیل است جنگی را آغاز کرده که آینده آن حتی برای سران دولت اسرائیل نیزروش نیست وهر چه جنگ ادامه پیدا کند جان گروگانها نیز بیشتربه خطر می افتد.دولت نتانیاهو از جانب خانواده گروگانها تحت فشار است و ادامه جنگ و تلفات نیروهای نظامی اسرائیل نارضایتی را درداخل اسرائیل افزایش خواهد داد.حماس در نتیجه جنگ اسرائیل نابود نخواهد شد، این مردم فلسطین هستند که بایدحماس رااز سر راه خود بردارند وسرنوشت خود را به دست گیرند، آنهم در شرایطی که صلح برقرارشودو به این جنگ پایان داده شود و مردم در مقابل انتخاب دیگری قرار گیرند.حماس برای بقای خود از این جنگ و دشمنی تغذ یه می شود و دولت اسرائیل،حماس را ابزارپیشبرد سیاست اشغالگرانه خودو از آن بهره می برد.از بعد از ۷ اکتبراما این جنگ، یک طرف دارد،حمله از زمین هوا به مردم غزه. دولت نژاد پرست اسرائیل کمر به نابودی مردم فلسطین بسته است.نه تنها مردم غزه،فلسطینیان ساکن کرانه باختری مورد خشونت شهرک نشینان افراطی اسرائیلی قرار می گیرند وبا آغاز جنگ خشونت واذیت وآزار فلسطینیان در این مناطق دامنه بیشتری گرفته است.بر اساس گزارشها از ابتدای ماه اکتبر یک هفته پیش ازحمله حماس به اسرائیل ۳۴۳ اقدام خشونت آمیزتوسط شهرک نشینان اسرائیلی علیه فلسطینیان صورت گرفته که باعث کشته شدند ۸ نفر وزخمی شدن ۸۳ نفر شده است.
دو طرف این جنگ نه دولت اشغال گر اسرائیل ونه حماس تروریست برنده این جنگ نخواهند بود .ادامه این جنگ به هر شکلی در صورتیکه در محدوده غزه بماند ،هر دوناچارند با مصالحه و پادرمیانی به این جنگ پایان دهند.این جنگ، حمله حماس به اسرائیل وکشتن وبه گروگان گرفتن مردم سویل وحمله انتقامجویانه دولت اسرائیل به بهانه حماس به نوار غزه،کشتن وآواره کردن هزاران انسان که اکثریت آنان در شروع و پایان این جنگ نقشی ندارند باید پایان یابد.بازنده این جنگ در اصل مثل همه موارد جنگها، مردم بی دفاع هستند که آواره می شوند وهست و نیستشان را از دست می دهند.
این جنگ باید پایان یابد. دولت امریکا وشرکای اروپائیش باید دست از حمایت دولت اسرائیل بردارند. دولت اسرائیل باید به اشغال نوار غزه و سرزمینهای اشغالی پایان دهد.سران نژاد پرست دولت اسرائیل هیچوقت به دلیل اشغال و چندین دهه جنایت علیه مردم فلسطین نه محاکمه و نه تحت فشار قرار نگرفته اند. بشریت آزادیخواه نباید تسلیم این شرایط شوند و باید علیه همراهی و سکوت دولتهای خود در مقابل این جنایات اعتراض کنند. حل مسئله فلسطین در گرو پایان دادن به جنگ و به رسمیت شناختن دولت مستقل فلسطین است .این تنها راه پایان دادن به اشغال سرزمینهای فلسطینی، جنگ وکشتارو آوارگی ومشقات مردم است.