بیانیه کارگران غیر رسمی وزارت نفت ( ارکان ثالث )

کارگری

با خبر شدیم جمعی از همکاران علیرغم تجارب ۴۴ ساله در عملکرد و پاسخهای از پیش تعیین شده و هدفمند نظام، همچنان سیاست شکست خورده رایزنی های پشت درهای بسته با مجلس و دولت را در پیش گرفته ،روز گذشته چهارم بهمن ماه به مقابل مجلس رفتند. اما اینبار نیز همچون همیشه سرشان به سنگ خورد و جز توهین و اهانت چیزی نصیبشان نشد. ما کارگران غیر رسمی نفت همین جا اعلام می‌نماییم ، عملکردهای این چنینی و از روی استیصال ، که خواست دستگاه فاسد بوده ، نگاه تبعیض آمیز و استثمار بیشتر جامعه کارگری را موجب میگردد ، به هیچ وجه پذیرفتنی نبوده ، دیگر اجازه نمیدهیم با وعده های پوچ و عوامفریبانه معیشت و جایگاه کارگری را به بازی بگیرند ، صدا ما صدای جامعه است و: “فقط کف خیابون بدست میاد حقمون.”
ما تاکید میکنیم ، هیچ نماینده ای با عناوین فعلی که در نشست‌های تکراری و بدون نتیجه با نمایندگان مجلس و دولت دیدار میکنند را به رسمیت نشناخته و تایید نمیکنیم و در وقت مشخص نمایندگان خود را تعیین و معرفی خواهیم نمود. بعلاوه لازم است متذکر شویم که ما و همه مردمی که بیش از چهار ماه است در اعتراض هستند. دردهای مشترکی داریم و شعار زن، زندگی، آزادی شعار اتحاد همه ما مردم است. ما از فقر و بی تامینی و شرایط برده وار کاری و زیر پا گذاشته شدن هر روزه حرمت انسانها به ستوه آماده ایم. به سرکوبها و بازداشتها و اعدامها اعتراض داریم. ودر برابر این شرایط راهی جز اعتصابات سراسری و بلند کردن صدای اعتراضمان در مقابل ما قرار ندارد. باید به این وضعیت بردگی و سرکوبگریها پایان داده شود.
از این رو ضمن تجدید پیمان با خیزش انقلابی- مردمی « زن ، زندگی ، آزادی » در تایید بیانیه سوم بهمن ماه شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی وزارت نفت، اعلام میداریم ، *جنبش اعتراضی کارگران غیر رسمی وزارت نفت (ارکان ثالث) ، جهت دستیابی به حق و حقوق و مطالبات صنفی- اجتماعی خود، معطل و در انتظار تغییر رویکرد و هیچ لطف و مرحمتی از سوی این جناح و آن جناح حکومتی نیست. هیچگونه اعمال قدرتی از بالای سر را چه در کار و چه در زندگی بر نمیتابیم. و تاکید می‌نماییم، خواست ما اداره شورایی و جمعی جامعه است…!*
ما کارگران غیر رسمی وزارت نفت، همچنان که در فراخوان سوم دی ماه و قبل از آن ، در نافرمانیهای مدنی- شغلی از قبیل اعتراضات درون کارگاهی ، اعتصابات صنفی و تمرد از دستور کار در کنار شعار نویسی در محیط کاری خود ، اراده جمعی جنبش اعتراضی کارگران را به نمایش گذاشته و از طریق انتشار پستهای اعتراضی در مدیای اجتماعی قدرت اتحاد خود را به رخ صاحبان قدرت کشیده ایم. ما نه تنها هرگونه نشست و تعامل با عناصر نظام جمهوری اسلامی را محکوم می‌نماییم ، بلکه هیچگونه وکالتی را برای دستیابی متفاوت به صندلی قدرت و تداوم محرومیت طبقه کارگر و ستمکش جامعه و تداوم اختلاف طبقاتی به هیچ کس در هیچ لباسی تقدیم نمی نماییم. تنها راه موجود جهت احقاق حقوق و مطالبات صنفی-اجتماعی خود را برگزاری اعتصابات و اعتراضات کارگری میدانیم و بر آن اصرار میورزیم.
اتحاد، اتحاد ، اتحاد. شعار انقلابی ما کارگران تا رسیدن به لحظه پر شکوه پیروزی است.
#زن_زندگی_آزادی
کارگران غیر رسمی وزارت نفت ( ارکان ثالث)
پنجم بهمن ماه ، هزار و چهارصد و یک خورشیدی.