نامه اتحادیه معلمان آلمان ( GEW ) به خامنه ای برای آزادی اسماعیل عبدی!

اخبار کارگری

نامه اتحادیه معلمان آلمان ( GEW ) به خامنه ای  برای آزادی  اسماعیل عبدی!

اسماعیل عبدی را آزاد کنید!

من مارلیز تپ دبیر اتحادیه معلمان آلمان (GEW ) هستم و ۲۸۰۰۰۰ معلم و کارکنان آموزش و پرورش را در آلمان نمایندگی می کنم.

یکبار دیگر حکم شش سال زندان برای عبدی، یکی از اعضای هیات مدیره کانون صنفی معلمان را، که در شرایط سخت در زندان به سر می برد را محکوم می کنم.

اسماعیل عبدی در ماه اکتبر سال قبل با حکم شعبه ۳۶ تجدید نظر تهران به شش سال  زندان محکوم شد.

آقای عبدی در اعتراض به خروج پرونده اش از حالت امنیتی در اعتراض به قوه قضاییه از تاریخ ۳۰ آوریل دست به اعتصاب غذا زده است. گزارش ها همچنین نشان می دهد که آقای عبدی در شرایط سختی در زندان نگهداری شده است و از ارتباط مستمر با خانواده اش ممانعت به عمل آمده است. ما بسیار نگران ایمنی و تندرستی او هستیم. من مصرانه از مقامات ایران می خواهم که:

۱- همه اتهامات را از پرونده عبدی بردارید و او را فوراً و بدون قید شرط آزاد کنید

۲-  حقوق بنیادین بشر و اتحادیه ای را برای همه معلمان، کارگران و کارکنان خدماتی را به رسمیت بشناسید.

 

با احترام

مارلیز تپ

منبع:↙️

https://www.gew.de/aktuelles/detailseite/neuigkeiten/iran-inhaftierter-lehrergewerkschafter-esmail-abdi-im-hungerstreik/