انجماد دستمزدها،افزایش هزینه ها، تقلایی نافرجام! – کامران پایدار

کارگری

از قرار چرخ اقتصاد حکومت اسلامی سرمایه چیزی فراتر از به گل نشستن، خرد و درهم شکسته ،عاجز و ناتوانتر از هر زمان دیگری است.حکومتی که پس از ۴۴ سال تحمیل فقر و گرسنگی ،تورم و بیکاری و گرانی ،سرکوب و سانسور و شکنجه و زندان و اعدام این روزها بیش از پیش کفگیراقتصاد و ماشین و دستگاه جنایت و سرکوبش به ته دیگ خورده است، با آنکه سران و اوباش حکومتی به خوبی از عمق خشم و تنفر کارگران و زحمتکشان آگاهی و وقوف کامل دارند اما به ناچار همچنان به عمق باتلاقی برگشت ناپذیر فرو میروند. روح مرده برجام هم از چراغ جادوی علاالدین بیرون نمی زند.در شرایطی که گرسنگی و فقر و فلاکت بیداد می کند،درحالیکه هر روزه شاهد تجمعات و اعتراضات سراسری کارگران و مزدبگیران ،معلمین ،بازنشستگان ، بیکاران ،مال باختگان و…هستیم . با اینکه در سالهای اخیر بیش از ۲۰ میلیون نفر ازخانواده های کارگران و زحمتکشان بعلت فقر و نداری و بیکاری به حاشیه نشینی در بیغوله و ناکجاآبادها ی فاقد امکانات ابتدایی زندگی در اطراف شهرهای بزرگ صنعتی رانده شده اند. با اینکه اعتراضات و مبارزات جاری کارگران و همه آحاد دها میلیونی زحمتکشان به مثابه ساطور داموکلس سقوط و سرنگونی حکومت اوباش اسلامی را نشانه رفته است .اما اشتهای سود و سرمایه داری ایران و آخوند زاده های نوکیسه و همه خیل و خدم و حشم طفیلی انگلهای مفتخور اسطبل حکومت اسلامی سرمایه داری برای تحصیل سودهای نجومی و باد آورده و استثمار نیروی کارارزان و خاموش سیری ناپذیر است.برای حکومت در بن بست بحران و ورشکستی و سقوط و اضمحلال چاره ای نمانده جز مگر برای ادامه بقاء و ماندن ذلت بارش مرتکب اشتباه و اشتباه شود البته می کوشند مرتکب اشتباهاتی شوند با هزینه و عواقب کمتر !!؟شورای فرمایشی کار حکومت اسلامی که متشکل ازپادوها و مزدوران حکومت و سرمایه داران است در ماجرای سیرک و نمایش شتر گاو پلنگ تعیین دستمزدها ،دستمزد پایه کارگران را برای سال ۱۴۰۱مبلغ۱۷۹/۴ چها رمیلیون و صد و هفتاد و نه هزارتومان و حد اکثر با احتساب حق مسکن،حق اولادو بن خواربار جمعا تا سقف ۲۰۰/۶ شش میلیون دویست هزار تومان تعیین فرموده اند.البته زمزمه هایی هم هست که احتمالا از همین مبلغ ناچیز هم اخذ مالیات شود برای فربه سازی آخور آخوندها و سرمایه داران .این تعیین دستمزد در حالیست که فعالین و نمایندگان مستقل کارگری حداقل مزد مورد مطالبه برای سال ۱۴۰۱ حداقل ۱۶ میلیون تومان تعیین نموده اند.در کنار مسئله دستمزدها در همین چند روز اخیر لات و لمپن های مزدور نشسته درمنبر مجلس اسلامی نیز فرصت را غنیمت شمرده و قانون حذف ارز ۲۰۰/۴ تومانی را برای اجرا در سال ۱۴۰۱ نیزبه اندازه اشتها و قامت حکومت و سرمایه داران بریده اند .این درحالیست که از هم اکنون بسیاری از اراذل و و اوباش و مترسکان مجلس اسلامی به یاد آوری مخاطرات ناشی از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی پرداخته و حوادث ناخوشاید و تلخ سالهای ۹۶و ۹۷و ۹۸ را یاد آور شده اند!!؟ گفته اند بسیاری از اقلام مصرفی و خوراکی روزمره افزایش قیمتی بین ۳۰ تا ۷۰ درصد در پی خواهد داشت.البته قبل تر از اینها هم عقلای قوم وانتر منتر و کاسه لیسان فهیم حکومتی امثال راغفر و زیبا کلام ها نیز نسبت به سونامی شورش گرسنگان که میتواند بنیاد حکومت اسلامی را بر باد فنا بدهد و کلیت آخورشان را سروته نماید اظهار فضل و اعلام آلارم و هشدار نموده اندو…. علاوه بر اینها ظاهرا مجلس و حکومت طی توافقاتی در نظر دارند در سال ۱۴۰۱ یارانه بیش از ۱۸ میلیون نفر یارانه بگیر را نیز قطع نمایند .اگر این فاکتورها را ضرب در بسیاری دیگر از دزدیها و فساد و نابسامانی و اقتصاد باند بازی و مافیایی پیدا و ناپیداو…که اعلام نشده کنیم میشود محشر کبری! واقعیت این است حکومت و سرمایه داران اگر زورشان برسد برای خانواده های کارگران و زحمتکشان بد روزهایی تدارک دیده اند .اما این فقط یک طرف ماجرا و اشتهای سرمایه داران و حکومتشان برای سود وانباشت سرمایه و تلنبار ثروتهای افسانه ای از قبل استثمار وحشیانه نیروی کارارزان و بیحقوقی و تلاشی روز افزون خانواده های کارگریست. اما نوک کوه یخ انقلاب و مبارزه ،عزم و اراده و اتحاد و هم سرنوشتی کارگران، آگاهی و خواست دهها میلیون خانواده های کارگری و انسانهای شرافتمند و زحمتکش است که از ۹۶ به این سو حکم به سرنگونی و نابودی کلیت سسیستم حکومت اوباش اسلامی با همه باندها و دسته جاتش داده اند.قدرت اتحاد و تشکل صف مستقل کارگری ،نیروی قدرتمند ،پرشورو لایزال و بیمانند کارگران در مجامع و شوراهای سرتاسری در تمام سطوح ،به هم پیوستن و نزدیکی هرچه بیشتر شبکه های رزمنده و فعالین کارگری مراکز صنعتی ریز و درشت،مبارزه و اعتصاب و تجمعات بازنشستگان ،معلمین ،بیکاران ،مال باختگان همگانی و سرتاسری کف خیابان میتواند و باید بر سرما یه داران و حکومت اسلامیشان افسار زند.روزهای سرخ در راهند.

کامران پایدار
۲۳/۱۲/۱۴۰۰