از مبارزات برحق جنبش کارگری دفاع می کنیم! – اطلاعیه کمیته استکهلم حزب حکمتیست

رسانه های تصویری کارگری

دو قطبی کار و سرمایه، کارگر و سرمایه دار، هر روز تشدید می شود. این مساله در سرمایه داری حاکم بر ایران نیز صادق است. در این تضاد رو به افزون، مبارزات کارگری شدت بیشتری یافته است. اگر صادقانه برخورد کنیم، هر روز شاهد مبارزات، اعتراضات و یا اعتصاباتی از سوی طبقه کارگر در ایران هستیم. اما قطب دیگر، یعنی سرمایه و جمهوری اسلامی به عنوان رژیمی سرمایه دار در مقابل طبقه کارگر، هر آنچه در توان دارد رو می کند. دستگیری و شکنجه وحتی کشتن فعالین کارگری، مواردی هستند که در پرونده سیاه جمهوری اسلامی، به صورت روزانه ثبت می شود. تعرضات جمهوری اسلامی به معیشت طبقه کارگر به حدی است که کارگران زندگی چندین برابر زیر خط فقر را باید تحمل کنند و در کنار آن ماهها از گرفتن حقوق و دستمزد محروم باشند. هر نوع اعتراضی به این وضعیت، با دستگیری و زندان و به طبع آن شکنجه جواب داده می شود.
حزب کمونیست کارگری ایران حکمتیست ضمن حمایت همه جانه از مبارزات کارگری در ایران، تلاش می کند تا بتواند صدای رسای طبقه کارگر در خارج از ایران باشد. به این منظور حزب حکمتیست، ضمن حمایت از فراخوان تظاهرات از سوی ” کمپین حمایت از مبارزات کارگری در ایران” در روز شنبه ٢ سپتامبر در استکهلم، از همه انسانهای مبارز و آزادیخواه و برابری طلب دعوت می کند، تا در این روز صدای طبقه کارگر در ایران باشیم و ضمن محکوم کردن جنایتهای رژیم اسلامی علیه طبقه کارگر در ایران، بتوانیم اهرمی برای فشار در مقابل جمهوری اسلامی را ایجاد کنیم.
زمان: دوم سپتامبر ۲۰۱۷، ساعت ۱۶
مکان: سرگل توریت‌(قسمت بالا، مقابل بوک هندل)
برای کسب اطلاعات بیش‌تر می‌توانید با شماره تلفن‌ زیر تماس بگیرید:
محمود محمد زاده: ۰۷۳۶۲۲۸۷۲۶
کمیته استکهلم حزب کمونیست کارگری ایران حکمتیست
٢٧ آگوست ٢٠١٧