اطلاعیه مبارزان کمونیست، تهدید نظامی رهبری کومه‌له علیه اعضا و کادرهای آن سازمان و حزب کمونیست ایران

نشريات

نامه تهدیدآمیز۲۱ دیماه ۱۴۰۰ (۶ ژانویه ۲۰۲۲) دبیرخانه کومه‌له به هیئت ۷ نفره اعزامی کمیته اجرائی حزب کمونیست ایران سند گویائی در معرفی ماهیت سیاسی کومه‌له امروز و شناخت از آن است. این نامه با امضای جمال بزرگپور از رهبری کومه‌‌له و بدون شک با تائید ابراهیم علیزاده دبیر اول این سازمان که در محل حضور دارد به این هفت نفر از اعضا و کادرهای کومه‌له و حزب کمونیست ایران مستقر در اردوگاه “زرگویز” نوشته شده است.
بازگشت این تعداد از کادرهای قدیمی با سابقه ۴۲ ساله فعالیت سیاسی و نظامی در کومه‌له و حزب کمونیست ایران از اروپا به اردوگاه نظامی این سازمان در کردستان عراق به جای اینکه مورد احترام و استقبال قرار گیرند با تهدید نظامی تعدادی از همنظران ابراهیم علیزاده روبرو شده‌ است. محتوای نامه دبیرخانه و شیوه برخورد آن به رفقای خودشان، دست راستی و از نوع باندهای عبدالله مهتدی و عمر ایلخانی‌زاده و دو حزب دمکرات کردستان ایران به مخالفین سیاسی است. سنت حذف فیزیکی مخالفین سیاسی با زور و تحریک نیروی مسلح مستقر در اردوگاه، آنهم علیه کسانی که از رهبری کومه‌له و حزب کمونیست ایران بوده یا هستند با آن سابقه فعالیت، نشان از غلظت گرایش ناسیونالیستی و تسلط کامل آن بر کومه‌له و رهبری این سازمان است.
خارج از تهدیدها، نامه دبیرخانه کومه‌له توطئه برنامه‌ریزی شده قبلی و آماده اجرا رهبری کومه‌له علیه مخالفین سیاسی در این سازمان و حزب کمونیست ایران را برملا میکند.
وقتی رهبری کومه‌له رفقای خودشان را “محفل کمیته اجرائی حزب ” میخوانند و چون افراد بیگانه‌ از آنها میخواهند “باید اردوگاە را ترک کنند و در شهر سلیمانیە مستقر گردند.” بطور صریح و آشکاری دارند برنامه‌‌ و تصمیمات قبلی خود برای اخراج را بمرحله اجرا می‌گذارند. رهبری کومه‌له بطور یکجانبه بدون اطلاع طرف مقابل، بدون رعایت حقوق و ضوابط و نرم‌های سیاسی میان دو جناح بهنگام انشعابات دارد با تهدید و زور بر طرف مقابل نقشه‌ خود را تحمیل میکند. بازگشت این ۷ نفر به اردوگاه برنامه توطئه گرانه رهبری کومه‌له را با مشکل روبرو کرده است. هم بازگشت و هم ماندن آنها در اردوگاه اقدام بموقع سیاسی است برای مطالبه امکانات و حقوق سیاسی خود و رفقای هم نظرشان. آنچه مسلم است جدائی این دو جناح از هم در حزب کمونیست ایران و کومه‌له قطعی است. سرانجام این اختلافات را عملکرد رهبری کومه‌له سالها پیش از این به مرحله جدائی کشانده بود و این نامه دبیرخانه میخ آخر را بر آن کوبید.
رهبری کومه له قصد داشت با استفاده از نیروی نظامی پیشمرگ طرفدارش در اردوگاه و با تکیه به حمایت اتحادیه میهنی در کردستان عراق مخالفین سیاسی خود را از هر گونه حق و حقوقی محروم کند. سپس با برگزاری کنگره دلبخواه کومه له و حزب کمونیست ایران عبای قانونی و تشکیلاتی برای اینگونه توطئه ها بدوزد و بدنبال آن در وصف پایبندی کومه له به قوانین و اصول تشکیلاتی حرمت سیاسی مخالفنیش را با پروپاگاند لگد مال کند.
مسئول هر پیش آمد و تنشی و ادامه زورگوئی و تهدیدها به این هفت نفر و تامین امنیت آنها بر عهده ابراهیم علیزاده است. به امید اینکه پروسه جدائی یا ادامه فعالیت مشترک این دوجناح بشیوه مدرن و متمدانه بدور از هر گونه اتفاق ناگواری به سرانجام برسد.
مبارزان کمونیست
٢١ دی١۴٠٠- ١١ ژانویه ٢٠٢٢