به بهانه طرحهای سوخته رژیم و برای دفاع از کمونیستهای خوشنام – سمکو نوری

مقالات

“خبرگزاری تسنیم” بلندگوی دروغ پراکنی سپاه پاسداران رژیم در خبری به تاریخ ۲۹ مرداد ۱۳۹۸ یکی از طرحهای سوخته دیگرش را پرده برداری کرد که باری دیگر بخشی از سخنرانی آذر ماجدی از رهبری حزب حکمتیست در آن پخش میشود. طرح سوخته اینبار ارازل سپاه تحت عنوان “تیزر/ کشف حجاب به خاطر “یک مشت دلار” است که فعلا در فرمت تیزر و برای مهم جلوه کردن پخش شده است، گویا جامعه ایران در امر به زیرکشیدن رژیم ادمکشان اسلامی سرمایه یک لحظه توقف خواهد کرد تا بلکه چیز تازه ای در قسمت بعدی این نمایش مضحک پخش شود. معلوم نیست در فایل کامل این ویدیو از کدام شخصیت خوشنام و کمونیست دیگر نیز اسم برده اند، اما همینجا باید گفت از تمام این انسانهای کمونیست و انقلابی قاطعانه حمایت میکنیم و با هر اختلافی، در رزم انقلابی علیه رژیم کنار هم هستیم. سنت مبارزاتی که در عمق جامعه ایران ریشه دوانده است با این نمایشهای مضحک کوچکترین خدشه ای به آن وارد نمیشود. کار رژیم اوباش سرمایه تمام است و این حکم را کارگران سوسیالیست هر روزه در اعتراضاتشان و زیر گوش سران رژیم سر میدهند. علیه اسماعیل بخشی و سپیده قلیان و کارگران دیگر “مستند” درست کردند و ورق علیه خودشان برگشت، کارگران زندانی بلافاصله پس از ازادی علیه این بساط مسخره رژیم افشاگری کردند و از شکنجه هایشان گفتند، حتی بدون افشاگری هم همه میدانستند که چه بر انها گذشته است و رژیم اسلامی نتوانست از این نمایش مسخره فرصتی گیر بیاورد.

پول گرفتن اپوزسیونهای دست راستی و دست ساز و عناصر سابقا رژیمی و رژیم سابقی ها مسئله تازه ای نیست و خود آنها نیز با زبان آغشته به سیاست و تحت لوای “دفاع از مبارزات مردم ایران” نه تنها رد نکرده اند بلکه تایید هم میکنند. اپوزسیون دست ساز و بورژوایی کارش همین است، به مبارزات مردم و طبقه کارگر ایران متکی نیست و بر روی کمک خارجی و حمله نظامی و اسب ترامپ لمپن شرط میبندند، همانطور که خمینی جنایتکار توسط همینها یک ضدانقلاب اسلامی را علیه انقلاب مردم ایران در سال ۵۷ شکل داد. اگر ۴۰ سال است که ما کمونیستها این را میگوییم امروز دیگر پس از خارج شدن بخش زیادی از “اسناد طبقه بندی” شده امریکا که از حالت طبقه بندی در آمده است آن را مستند نشان داده است. این به اصطلاح اپوزسیون تنها اسم اپوزسیون را یدک میکشند و صرفا منتظر دست به دست شدن قدرت و جابجایی سران سرکوبگر، بدون دست خوردن ماشین سرکوب و بنیانهای سیاسی-اقتصادی این رژِیم هستند، اینها در پول گرفتن و انداختن حلقه مزدوری کشورهای سرمایه داری غرب به سرکردگی امریکا به گوششان با خمینی و دارودسته جنایتکارش اساسا از یک جنس هستند.
اما در امر سرنگونی رژیم اسلامی و در معادلات قبل و بعد ان کمونیسم یک انتخاب است، انتخابی که چشم جامعه ایران با احترام به ان مینگرد و ترس رژیم اسلامی که به این تحرکات موذیانه روی آورده اند، اساسا به خاطر این مسئله است. خود آنها میدانند مسیح علینژاد نه اپوزسیون است نه حزبی دارد و نه عضو حزبی است که دارای چنان جایگاهی باشد. با ویدیو فرستادن برای کسی در تلویزیون امریکا نمیشود الترناتیو یک انقلاب شد، رژیم هم اینها را میداند اما مسئله رژیم، تلاشی پوچ برای از میدان به درکردن کمونیسم و کمونیستها است که به یک انتخاب در جامعه ایران تبدیل شده و مدعی قدرت سیاسی است. از این سر است که از کمونیستهای خوشنام شروع میکند. با اذر ماجدیهای هفت تپه و فولاد و رژه های خیابانی در دیماه ۹۶ و دختران انقلابی خیابان انقلاب و اعتراض و اعتصاب معلمان چکار میکنند. حال و روز رژیم را می بینید، برای کسب خبر سرنگونی رژیمشان به صفحه کمونیستها می آیند تا ببیند چقدر زمان دارند، کی رژیمشان قرار است سرنگون شود و چقدر فرصت فرار برایشان باقی مانده است. ما میگوییم فرصت شما سالهای سال است که به سر امده است، تک تک سران جنایتکار رژیم را در دادگاههای انقلابی و مردمی بر روی صندلی مینشانیم و محاکمه تان میکنیم. بروید این را به رهبر رژیم بگویید. مصاحبه و سخنرانیهای پرشور کمونیستها را ببرید و به سران جنایتکارتان نشان دهید تا ببینید اگر اپوزسیون دست راستی روی پول ترامپ حساب باز کرده اند کمونیستها بر روی اعتراض میلیونها انسان به فقر و فلاکت محکوم شده این جامعه حساب باز کرده اند و اینها از شما جنایتکاران نخواهند گذشت، شک ندارم از این سخنرانیها دچار رعشه مرگ شده اید.

مرگ بر جمهوری اسلامی
زنده باد کمونیسم