اعلامیه کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری حکمتیست درباره : ترور سامان دانشور

نشريات

روز ۲۹ خرداد افراد مسلح وابسته به پژاک ( حزب حیات کردستان ) سامان دانشور را در مقابل چشم خواهر و مادر نامبرده در محل کارش به گلوله بسته و ترور کردند ۰
سامان دانشور اهل روستای گویزه کویره در حومه شهر مریوان مدت ١٢سال‌ در صفوف نیروهای مسلح پ .ک .ک فعالیت کرده و پس از مدتی با ترک صفوف پ.ک.ک به زندگی عادی خود در روستای گویزه کویره مشغول می شود ۰ نامبرده حین کار کشاورزی روز ۲۹ خرداد توسط یک تیم ۵ نفره از افراد مسلح سازمان پژاک وابسته به پ.ک.ک در مقابل چشمان مادر و خواهر ش کشته می شود . این عمل جنایتکارانه که نزد پ .ک.ک و اقمار آن تازگی ندارد ، موجی از نفرت دربین مردم منطقه بوجود آورد ۰

تهدید و ارعاب وترور شیوه شناخته شده پ.ک.ک در مقابل کسانی است که قصد ترک صفوف این حزب را دارند و این شیوه بخصوص نزد افراد مسلح سابق این حزب و مردم منطقه شناخته شده ‌ و غیر قابل انکار است ۰ اینجا بحث نه بر سر برخورد با مخالفین که خود داستان دور و درازی دارد ، بلکه برخورد ضد انسانی با کسانی است که با هر دلیلی تمایلی به عضویت ‌و همکاری با این حزب را ندارند ۰

این سیاست سرکوبگرانه وتروریستی که به برخی از احزاب ناسیونالیست کردستان ایران ازجمله جریان عبدالله مهتدی هم سرایت کرده است یکی از مخاطرات جامعه کردستان و حتی ایران در تحولات آینده است ۰ این سرکوبگری و تعرض آشکار ، جدا از لگد مال کردن هر درجه از آزادی فعالیت و یا عدم فعالیت افراد با احزاب سیاسی ، موجب ناامنی و شروع یک سیکل بی انتها در ترور و انتقامجویی در جامعه می شود ۰

این شیوه جنایتکارانه همچنین جاده صاف کن عملی شدن سیاست دولت‌های سرکوبگر منطقه است برای تفرقه و خون پاشیدن به مبارزات مردم که جمهوری اسلامی بیشترین نفع را از آن می برد ۰
مردم آگاه کردستان و احزاب سیاسی در کردستان و ایران باید ضمن محکوم کردن صریح این شیوه ضد انسانی و خطر ناک برای آینده کردستان پیام روشن خود را به پ.ک.ک و اقمار آن برسانند ۰
کمیته کردستان حزب حکمتیست ضمن محکوم کردن ترور سامان دانشور خود را در غم خانواده وبازماندگان او شریک می داند و برای افشای این سیاست بزدلانه از هیچ کوششی دریغ نخواهد کرد ۰
ما یکبار دیگر از احزاب و سازمانهای آزادیخواه و وکمونیست در کردستان می خواهیم که در مورد این جنایت سکوت نکنند و سد محکمی در مقابل این شرارتها ایجاد کنند ۰
کمیته کردستان حزب حکمتیست
۳ تیر ۹۸