لیست جامع شماره یک از سرکوب شدگان در اعتراضات برحق کارگران هفت تپه

کارگری

متعاقب انتشار شکوائیه جمعی از کارگران هفت تپه به ” کمیته آزادی انجمن ” در سازمان جهانی کار درباره سرکوب کارگران هفت تپه توسط دولت ایران و نقض حقوق بدیهی کارگران اعم از حق اعتراض، اعتصاب و تشکل، و طبق درخواست از ما برای ارائه اسناد تکمیلی، بدینوسیله برای نخستین بار لیست جامع شماره یک از اسامی کارگران هفت تپه و حامیان آنها که طی چند ماه اخیر مورد یکی از موارد ِ آزار، بازداشت، شکنجه، احضار و یا بازجویی و یا حتا تمام موارد قرار گرفته اند را جهت اطلاع عموم کارگران، تشکلات کارگری و رسانه ها در ایران و جهان انتشار میدهیم.
بخش عمده این اسامی از کارگران هفت تپه هستند و برخی از این عزیزان از اعضای خانواده های کارگران، حامیان کارگران هفت تپه و حتا برخی مهمانان حاضر در منزل کارگران بوده اند که بازداشت و یا بازجویی و تهدید شده اند.

میدانیم که نام بسیاری از عزیزان در این لیست نیست و به همین دلیل از عموم همکاران در خواست داریم در تکمیل این لیست ما را یاری کنند و اسامی عزیزان دیگر را به کانال مستقل کارگران هفت تپه و از طریق @kargare7tape ارسال کنند. لیست سرکوب شدگان در رابطه با اعتراضات برحق کارگران هفت تپه:

اسماعیل بخشی، علی نجاتی، محمد خنیفر، امید آزادی، عماد کثیر، محمود سعدی، مهدی داوودی ، مسلم آرمند، عظیم سرخه، سلامت نیا، پویا بشمه ، سعید منصوری، خالد تمیمی، جلیل احمدی ، سعید الکثیر، حسن( محسن ) فاضلی، صمیر احمدی، علیزاده، صاحب ظهیری، ناصر نعامی، کیانی نژاد، عارف جمیلی، فیصل ثالبی ، حسن کهنکی، قاسم بلدی، عادل سماعی، رستم کثیر، حسین انصاری، رستم عبداله زاده، سید اسماعیل جعالوه، محمد امیدوار و … حامیان و یا اعضای خانواده کارگران هفت تپه که بازداشت یا بازجویی شده اند : سپیده قلیان، امیر امیرقلی، عسل محمدی، ساناز الهیاری، امیر حسین محمدی فرد، مهدی قلیان، پیمان نجاتی، مجید رعایایی، شهین پیشآهنگ.

قابل ذکر است که بسیاری از اعضای خانواده های بخشی، قلیان، امیرقلی، الهیاری، محمدی فر و محمدی، بارها مورد بازجویی، تهدید و آزار قرار گرفته و عملا تحت شکنجه ی روانی قرار گرفته اند. همینطور اضافه میکنیم که لیست کارگرانی که به صورت تلفنی از سوی نهادهای امنیتی مورد تهدید قرار گرفته اند، به صورت جداگانه بیش از ۶۰ نفر میشود.

ما از تمام کارگران، تشکلات کارگری و رسانه ها و نهادهای حامی کارگران در ایران و جهان درخواست داریم در حمایت از کارگران بازداشتی و عزیزانی که اکنون محبوس هستند از هیچ کوششی دریغ نکنند. در طی ماه های اخیر، بازداشتی های هفت تپه و خانواده هایشان تحت فشار و اذیت و شکنجه مضاعف قرار گرفته اند. لذا درخواست ما این است که این لیست و سایر اخبار مربوط به کارگران هفت تپه و بازداشتی ها را ضمن انتشار، به نهادهای ذیربط ارسال کنید. همینطور از مخاطبان خود، درخواست داریم که در صورت امکان در ترجمه و انتشار این متن و متون مشابه ما را یاری کنید.