اعلامیه حزب حکمتیست : دستگیری نمایندگان کارخانه کاغذ پارس هفت تپه کارگران خواهان تشکیل شورا

کارگری

چند روز پیش بدنبال تجمع اعتراضی کارگران کارخانه کاغذ پارس هفت تپه بخاطر حق ایجاد شورا، رژیم اسلامی چند تن از نمایندگان کارگران را بازداشت کرد. تاکنون اسامی چهار تن از دستگیر شدن مشخص شده است: علی کلانتر، رضا شوهانی، حمید نعامی و حسین کرد. کارگران پارس خواهان تشکیل تشکل مستقل بودند، اداره کار اعلام کرد که باید شورای اسلامی کار تشکیل دهند؛ کارگران زیر بار نرفتند و خواهان تشکیل شورا شدند. بدنبال طرح این خواست نیروی سرکوب رژیم به کارگران معترض حمله ور شد و تعدادی از فعالین را دستگیر نمود که تاکنون هیچ خبری از وضعیت آنها منتشر نشده است.

کارخانه کاغذ سازی پارس هفت تپه در سال ٩٢ خصوصی شد و اختلاس رسمی کارفرما آغاز گردید. کارگران طی این چند سال مکرراً در اعتراض به عدم پرداخت دستمزدها اعتصاب کرده اند که هر بار با دستگیری تعدادی از فعالین مواجه شده اند. طی مبارزات شکوهمند نیشکر هفت تپه، کارگران پارس از مبارزات آنها رسما و علناً حمایت کرده‌اند. در خردادماه کارگران خواست ایجاد تشکل مستقل را طرح نموده اند که این بار هم با هجوم نیروی سرکوب و بازداشت نمایندگانشان روبرو شدند. کارگران نیشکر هفت تپه از مبارزۀ کارگران کاغذ پارس حمایت کرده اند.

از حق پایه ای و مسلم کارگران کاغذ پارس برای ایجاد شورا قویاً حمایت کنیم و متحدانه خواهان آزادی نمایندگان کارگران شویم. کارگر زندانی، زندانی سیاسی، بی قید و وٍثیقه آزاد باید گردد!

مرگ بر جمهوری اسلامی!
آزادی، برابری، حکومت کارگری!
زنده باد جمهوری سوسیالیستی!

حزب کمونیست کارگری ایران – حکمتیست
۵ جون ٢٠١٩