اطلاعیه مشترک نیروهای چپ و کمونیست در محکومیت دستگیری کارگران و معلمان

کارگری نشريات

صبح روز چهار شنبه ۱۱ اردیبهشت تجمع گسترده کارگران به مناسبت روز کارگر در مقابل مجلس شورای اسلامی مورد یورش وحشیانه نیروهای امنیتی و انتظامی رژیم قرار گرفت. در جریان یورش به این تجمع اعتراضی که به فراخوان تشکل های مستقل کارگری برگزار شده بود و از حمایت دانشجویان و معلمان و بازنشستگان برخوردار بود، ده ها نفر دستگیر شدند و مورد ضرب و شتم قرار گرفتند. تجمع کارگران در حالی مورد یورش قرار گرفت که آنان مانند هم طبقه های خود در سراسر جهان گرد هم آمده بودند تا در این روز خواسته ها و مطالبات خود را فریاد بزنند. شرکت کنندگان در این گردهم آیی با سر دادن شعارهایی از جمله” کارگر، معلم ، دانشجو، اتحاد، اتحاد”، “نان کار آزادی حق مسلم ماست”، “منطق سرمایه دار، بیکاری ، استثمار” ، “درد ما درد شماست، مردم به ما ملحق شوید” و گرانی ، تورم بلای جان مردم” علیه فقر و فلاکت و بیکاری اعتراض کردند.
در روز دوازده اردیبهشت روز معلم نیز در جریان تجمع های اعتراضی معلمان که ده ها شهر ایران را فرا گرفت و طی آن بر خواست آزادی معلمان در بند، افزایش حقوق پایه بالاتر از خط فقر، ایجاد بیمه کارآمد برای فرهنگیان، تحصیل رایگان، پایان دادن به خصوصی سازی مدارس، حق برپائی تشکل مستقل و … تأکید کردند، چندین تن از معلمان دستگیر و روانه بازداشتگاه شدند.
یورش نیروهای امنیتی و انتظامی به تجمع کارگران در روز اول ماه می و دستگیری ده ها تن از کارگران و معلمان در دو روز متوالی بار دیگر نشان داد سرکوب و ارعاب اصلی ترین گزینه رژیم جمهوری اسلامی در مقابله با جنبش اعتراضی کارگران و اقشار فرودست جامعه است. رژیمی که بنا به ماهیت سرمایه دارانه و تنگناهایی که با آن روبرو است قادر به پاسخگویی به مطالبات کارگران و اقشار فرودست جامعه نیست در تلاش است تا با حربه سرکوب و بگیر و ببند فعالین جنبش های اجتماعی مانع اعتراضات سازمانیافته آنان شود. اما سرکوب و ارعاب و تهدید کارائی گذشته خود را از دست داده اند. سرمایه داران و دولت حامی آنها کارد را به استخوان رسانده اند، راه عقب نشینی وجود ندارد، باید در جریان تداوم و گسترش مبارزات خود صفوفمان را فشرده تر و متحد تر کنیم، تشکل های توده ای و طبقاتی خود را برپا داریم و گام به گام ملزومات سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی، بر چیدن نظام سرمایه داری و اداره شورائی جامعه را فراهم آوریم.
راه حل کارگران نیز روشن وصریح است «اداره شورائی جامعه» یعنی اعلام این واقعیت که جز با سرنگونی انقلابی رژیم جمهوری اسلامی و انتقال قدرت بدست توده های کارگر و زحمتکش در شوراها، راه حلی برای برون رفت از بحران کنونی به نفع کارگران وزحمتکشان و به نفع آزادی و برابری ،وجود ندارد. به همین دلیل چهل سال است که تلاش آنها برای تشکل و تحزب واعتصاب و تجمع، بشدت سرکوب میشود وتظاهرات روزکارگرشان بلافاصله با ضرب و شتم ودستگیری جواب میگیرد. وظیفه همه کارگران و کلیه زحمتکشان است که از مبارزات کارگران ،دفاع کرده و با دست زدن به اعتصابات و تجمعات، خواستار آزادی بی قید و شرط کارگران ، معلمان و جوانان دستگیر شده در تجمع های اول ماه مه روز کارگر و ۱۲ اردیبهشت روز معلم و همه کارگران زندانی و زندانیان سیاسی شوند.
عمر رژیم جمهوری اسلامی رو به افول است. با رشد آگاهی طبقه کارگر و زحمتکشان جامعه، سرکوب گری های رژیم تاثیر و کارآئی خودش را از دست میدهد و تشدید سیاست های ارتجاعی و ضدانسانی طبقه حاکم ،صفوف کارگران ،زحمتکشان ،معلمان دانشجویان و همه توده های رنج وکاررا متحدتر و قوی ترمیکند. تهاجم به تجمع کارگران ،معلمین و بازنشتگان را شدیدا محکوم بکنیم .با تمام توان خواستار آزادی بی قید وشرط دستگیر شدگان و همه کارگران زندانی و زندانیان سیاسی بشویم.

ما از تمامی نیروهای کمونیست و انقلابی خارج از کشور می ‌خواهیم در همبستگی و حمایت از اعتراضات کارگران و زحمتکشان ایران، و در محکومیت سرکوبگری های رژیم و برای آزادی فوری دستگیر شدگان متحداً کارزارهای اعتراضی و حمایتی تدارک بینند.

کارگر زندانی ،زندانی سیاسی آزاد باید گردد
سرنگون باد رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی
زنده باد آزادی، زنده باد سوسیالیسم

۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۸
۳ می ۲۰۱۹

امضاها:
اتحاد فدائیان کمونیست
حزب کمونیست ایران
حزب کمونیست کارگری – حکمتیست
سازمان راه کارگر
سازمان فدائیان (اقلیت)
هسته اقلیت