اعلامیه حزب حکمتیست بمناسبت اعتصاب و تحصن سه روزه معلمان : علیه کالا سازی آموزش، برای آموزش رایگان!

کارگری مقالات

به فراخوان “شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان” روزهای ۱۲ و ۱۳ و ۱۴ اسفند ۱۳۹۷ اعتصاب و تحصن سراسری معلمان در بیش از ۱۰۰ شهر در استانهای مختلف ایران از شمال تا جنوب و از شرق تا غرب کشور برگزار شد. این سومین دور از اعتصاب سراسری معلمان در سال ۱۳۹۷ میباشد. معلمان در روزهای اعتصاب در دفاتر مدارس تحصن کردند و به کلاسهای درس نرفتند. در بسیاری از مدارس دانش آموزان همبستگی و حمایت خود را با معلمان ابراز نمودند. والدین دانش آموزان در تعدادی از شهرها با حاضر شدن در محل تحصن از خواستهای برحق معلمان پشتیبانی کردند. همچینن روز ۱۲ اسفند جمعی از معلمان بمناسبت سالگرد دستگیری محمد حبیبی در منزل وی حضور پیدا کردند. محمد حبیبی که از فعالین سرشناس معلمان است سال گذشته در محل کار خود دستگیر و طی یک پرونده سازی امنیتی به هفت سال زندان محکوم شد.

خواست های این دور از اعتصاب سراسری معلمان از جمله؛ “آزادی معلمان زندانی”، “رفع موانع قانونی برای فعالیت رسمی تشکلهای مستقل فرهنگیان”، “اختصاص بودجه عادلانه برای آموزش و پرورش”، “همسانسازی حقوق معلمان بازنشسته با شاغلان”، “داشتن بیمه کارآمد و فراگیر”، “توقف سیاست پولی سازی مدارس” و “آموزش رایگان” بودند. خواستهائی مانند: “ما صدای عدالتخواهی معلمان زندانی هستیم”، “معلمان زندانی را آزاد کنید”، “رفع تبعیض در نظام آموزشی”، “فقر و فرق تا کی”، “توقف سیاست پولی سازی در مدارس” و “آموزش رایگان” در صدر خواستنهای معلمان قرار داشتند. معلمان نه تنها به وضعیت معیشتی خود معترض اند بلکه خواهان رفع تبعیض در نظام آموزشی و فقر گسترده در جامعه شدند.

کارگران، مردم آزادیخواه!
معلمان علیه تبعیض و بیحقوقی به میدان آمده اند. باید هرچه گسترده تر از خواسته های برحق معلمان برای یک زندگی شایسته انسانی دفاع کرد و پرچم مبارزه با فقر و تبعیض و نابرابری را به پرچم تغییرات بنیادی در جامعه تبدیل نمود. اکثریت عظیم جامعه ایران از فقر و تبعیض و سرکوب به تنگ آمده اند و دیگر حاضر نیستند این وضعیت را تحمل کنند. امروز همه میدانند که جمهوری اسلامی بعنوان حافظ نظام سرمایه داری در ایران و نماینده منافع اقلیت ناچیز استثمارگر و مفتخور و دزد مسئول این اوضاع است و باید هرچه زودتر سرنگون شود.

حزب کمونیست کارگری ایران – حکمتیست به معلمان مبارز درود میفرستد و از مبارزات برحق آنان برای آزادی و برابری و رفاه حمایت میکند. حزب همراه با معلمان و کارگران و مردم آزادیخواه برای آزادی فوری و بیقید و شرط کارگران و معلمان زندانی و کلیه زندانیان سیاسی تلاش میکند. زنده باد اعتراض و اعتصاب! پیش بسوی ایجاد شوراهای معلمان در سراسر کشور!

مرگ بر جمهوری اسلامی!
آزادی، برابری، حکومت کارگری!
زنده باد جمهوری سوسیالیستی!

حزب کمونیست کارگری ایران- حکمتیست

۱۳ اسنفند ۱۳۹۷ – ۵ مارس ۲۰۱۹