اعلامیه حزب کمونیست کارگری- حکمتیست در حمایت از تحصن سراسری معلمان

کارگری مقالات

شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان برای روزهای دوازدهم، سیزدهم و چهاردهم اسفند ۹۷ ، بار دیگر معلمان سراسر کشور را به تحصن دردفاتر مدارس فراخوان داده است. خواسته های این تحصن به طور فشرده چنین اعلام شده است: “آزادی فعالان صنفی فرهنگی و بسته شدن همه پرونده ها در این زمینه – آزاد تشکلهای صنفی فرهنگیان در سراسر کشور- اختصاص بودجه کافی به آموزش و پرورش در سال ۹۸ ورفع مشکلات عدیده مدارس- ترمیم اساسی حقوق فرهنگیان و پرداخت تمام معوقات آنها- همسان سازی حقوق بازنشستگان فرهنگی با شاغلان- تامین بیمه ای کارآ و پاسخگو برای فرهنگیان شاغل و بازنشسته – توقف سیاست‌ پولی سازی مدارس”.
جنبش معلمان در چند سال اخیر در چندین تحصن سراسری و قدرتمند برای تحقق این مطالبات برحق به میدان آمده است. علیرغم اینکه تحصنهای سراسری در موارد معینی عقب نشینی هایی را به جمهوری اسلامی تحمیل کرده است، اما این خواسته های مبرم معلمان هنوز متحقق نشده اند.به همین دلیل معلمان به طور سازمانیافته و سراسری به میدان میایند و عزم و اراده متحدانه را برای پیگیری این خواسته های برحق، نشان میدهند. فراخوان تحصن سراسری اخیر به دنبال تحصن سراسری مهر و آبانماه امسال همین اراده مبارزاتی را نشان میدهد. جمهوری اسلامی هر بار برای مقابله با حرکت سراسری معلمان به تهدید و ارعاب و دستگیری متوسل شده است. هم اکنون تعدادی از معلمان مبارز در زندانهای جمهوری اسلامی بسر میبرند، که آزادی فوری آنها به عنوان خواست اول تحصن پیشارو،اعلام شده است. جمهوری اسلامی باید بداند سیاست ارعاب و تهدید و زندان نتوانسته است، مانع تحرک سراسری معلمان و دیگر بخشهای معترض جامعه شود. در همین یکسال گذشته چند بار تحصن سراسری معلمان و اعتصاب سراسری و پرشور رانندگان کامیون، مبارزات و اعتصاب درخشان کارگران نیشکر هفت تپه و کارگران فولاد، تحر ک بازنشستگان و … گوشه هائی از خروش اردوی کار ایران علیه فقر و فلاکت و بردگی و بیحقوقی گسترده ای است که جمهوری اسلامی به جامعه ایران تحمیل کرده است. تحصن فراخوان داده شده برای روزهای پیش رو صحنه دیگری از مبارزه سراسری برای عقب راندن جمهوری اسلامی و ستم و سرکوب و تبعیضاتی است که برمعلمان و کل جامعه تحمیل کرده است.
حزب کمونیست کارگری ایران- حکمتیست همراه با بخشهای مختلف طبقه کارگر در ایران و جهان از تحصن معلمان حمایت میکند و خانواده های دانش آموزان و مردم آزادیخواه را به حمایت از آن فرامیخواند.
مرگ بر جمهوری اسلامی!
آزادی، برابری، حکومت کارگری!
زنده باد جمهوری سوسیالیستی!

حزب کمونیست کارگری ایران – حکمتیست
دهم اسفند ١٣٩٧ – اول مارس ۲۰۱۹