هجوم شبانه اطلاعاتی ها و دستگیری کارگران فولاد اهواز، کارگر زندانی آزاد باید گردد! اعلامیه حزب حکمتیست

Uncategorized اخبار کارگری

دیشب از ساعت دوازده الی سه نیمه شب نیروهای اطلاعاتی و امنیتی با هجوم به منازل فعالین و سخنگویان کارگران فولاد، ۱۳ نفر آنها را بازداشت و به زندان منتقل کردند. در این هجوم بزدلانه و وحشیانه که عموما با ضرب و شتم کارگران و بعضا خانواده های آنها همراه بود، در مواردی وسائل منزل فقیرانه کارگران را به هم ریختند و درهم شکستند و وسائل شخصی آنها از جمله کامپیوتر و تلفن را ضبط کردند. اسامس کارگرانی دستگیر شده دیشب که اسامی آنها تاکنون تائید شده است عبارتند از:

۱- عیسی مرعی ۲- غریب حویزاوی ۳- مرتضی اکبریان ۴- امین علوانی ۵- کریم سیاحی ۶- مصطفی عبیات ۷- طارق خلفی ۸- میثم علی قنواتی ۹- مسعود عفری ۱۰- جعفر سبحائی ۱۱- حامد جودکی ۱۲- حافظ کنعانی ۱۳- حامد باصری.

همینطور امروز دوشنبه تعداد دیگری از کارگران فولاد از جمله: ١۴- حسین داوودی ١۵- کاظم حیدری ١۶- محسن بهبهانی ١٧- احسان یوسفی ١٨- محسن بلوطی ١٩- یاسر ابراهیمیان ٢٠- کورش اسماعیلی ٢١- علی عقبی ٢١- مجید جنادله در اجتماعات اعتراضی دستگیر شدند. اخبار تائید نشده ای از دستگیری تعداد بیشتری از کارگران و فعالین کارگری خبر میدهد.

امروز اول صبح نیروهای امنیتی به محل گروه ملی فولاد اهواز رفتند و با تهدید کارگران تلاش کردند که آنها را از هر نوع تجمع و اعتراض بازدارند. همینطور امروز نیروهای ضد شورش، یگانهای ویژه، پلیس و نیروی انتظامی با انواع تجهیزات در محل ها و اماکن دولتی و مناطق حساس شهر مستقر شدند. اهواز امروز چهره حکومت نظامی دارد. کل حکومت بنمایندگی از طبقه سرمایه دار و کارفرمایان و آخوندهای مفتخور، تا دندان مسلح در مقابل کارگران گرسنه صف آرائی کرده اند. علیرغم این تمهیدات امروز کارگران فولاد خود را به مرکز شهر رساندند و در خیابان نادری اجتماع و تظاهرات کردند و یکصدا فریاد میزدند: “کارگر زندانی حمایتت می کنیم”، “کارگر زندانی آزاد باید گردد”! فضای شهر اهواز بشدت ملتهب است.

حزب حکمتیست همراه با کارگران فولاد اهواز و طبقه کارگر ایران این تهاجم جبونانه به رهبران و سخنگویان کارگران فولاد و اعمال وحشیانه علیه آنها و خانواده هایشان را قویا تقبیح و محکوم میکند. جمهوری اسلامی تلاش دارد با پرونده سازی برای کارگران سناریوی نیشکر هفت تپه را پیش ببرد اما کور خوانده است. فولادیها بار اول نیست که دستگیر و زندانی میشوند و بار آخر نیست که بمصاف جنایتکاران اسلامی میروند. ما کارگران فولاد و صنایع دیگر و مردم اهواز را به حمایت قاطع از کارگران زندانی فرامیخوانیم. ما همراه با کارگران گروه ملی و طبقه کارگر ایران با اعتراض و اجتماع در داخل و خارج تک تک اسرایمان را از چنگال خونین سرمایه داران اسلامی بیرون خواهیم آورد. ما همراه با کمونیست ها و انقلابیون، سازمانهای کارگری جهان را علیه جمهوری اسلامی بسیج میکنیم. کارگر زندانی آزاد باید گردد!

مرگ بر جمهوری اسلامی!
آزادی، برابری، حکومت کارگری!
زنده باد جمهوری سوسیالیستی!

حزب کمونیست کارگری – حکمتیست
۲۶ آذر ۱۳۹۷ -۱۲ دسامبر ۲۰۱۸