در پایان یک دوره (سخنرانى در جلسه افتتاحیه کنگره اول) – منصور حکمت

بحث من راجع به موقعیت ویژه مقطعى است که این کنگره در آن تشکیل میشود. فکر میکنم چه از لحاظ روند اوضاع عینى در سطح جهانى و چه از نظر تحول درونى چپ، و حتى از نظر سیر حرکت حزب خودمان، ما در انتهاى یک فاز و در پایان یک دوره برزخ بسر میبریم. رسیدن […]

ادامه مطلب

جنبش سرنگونی، انقلاب، کدام انقلاب؟،رئوس یک سیاست کمونیستی – کارگری در تحولات حاضر- علی جوادی

پرسش: اجازه دهید با این سئوال کلی شروع کنیم، اوضاع سیاسی، تعادل قوا و موقعیت جنبش سرنگونی علیه جمهوری اسلامی را در شرایط کنونی را چگونه می بینید؟علی جوادی: رژیم اسلامی در سراشیبی سقوط قرار دارد. راهی برای بقاء و ماندگاری ندارد. سقوطش حتمی است. این حکم مردم است. مساله تنها بر سر زمان و […]

ادامه مطلب

“پیمان نوین” پروژه ای که مرده متولد شد! -علی جوادی

پرسش: ارزیابی کلی تان از این پروژه چیست؟علی جوادی: تلاشی ساده انگارانه برای شکل دادن به یک آلترناتیو دست راستی. الگو برداری و تکرار کمیک پروژه قدرت گیری ائتلاف خمینی – بازرگان. توسل به ارگانهای حافظ رژیم برای تغییر خود رژیم؟! برای ارزیابی از سرنوشت احتمالی این پروژه کافی است نگاه مختصری به سابقه تلاشهای […]

ادامه مطلب