چرا فمینیست‌ها نمی‌توانند با نظام سلطنتی همراه باشند؟ – شیرین کریمی

اصول بنیادین سلطنت تسلط بر رعایا، تسلط بر بدن زنان، تسلط بر نژادها و تسلط بر ملت‌‌های دیگر، و همچنین تسلط بر توزیع ثروت است. از این رو نهاد سلطنت با کار فمینیستی ناسازگار است، چرا که کارِ فمینیستی از بین بردن نظام‌های ستم چندگانه (اینترسکشنال) است و نهاد سلطنت در هر شکلش (مطلقه یا […]

ادامه مطلب

از فریاد سپیده رشنو تا اسم رمز مهسا امینی، از اعتراض تا انقلاب – سیاوش دانشور

سپیده رشنو از ستاره های مبارزه آزادیخواهانه زنان علیه حجاب اسلامی قبل از خیزش انقلابی شهریور است. برداشتن حجاب ها و تقابل با گشت ارشاد در ماه های تیر و مرداد به اوج رسیده بود. فریادهای سپیده رشنو در اتوبوس و بیرون انداختن زن حزب اللهی مزاحم تنها لحظه ای از این کشمکش قدیمی اما […]

ادامه مطلب

شعار مردسالارانه و ناسیونالیستی “مرد، میهن،آبادی” را دفن کنید! – رحمان حسین زاده

انقلاب و خروش عظیم اجتماعی سراسر ایران انباشته از ابتکارات و خلاقیت و شعارهای برخاسته از اهداف و آرزوهای زنان و نسل جوان و کارگران و مردم تشنه آزادی است. شائبه های ملی و مذهبی و ارتجاعی در حاشیه اند. کاراکتر رادیکال و ترقیخواهانه انقلاب دگرگون ساز جاری محور همبستگی سراسری و جهانی است. شعار […]

ادامه مطلب

خصلت “زنانه” انقلاب جنبش انقلابی جنبش آزادی زن – آذر ماجدی

تاکنون، طی تاریخ، هیچ جنبش انقلابی این چنین با خواست آزادی زن در هم تنیده نبوده است. این چنین خواست آزادی زن در راس خواست های آن قرار نداشته است. این چنین زن و مرد در کنار هم و با صدای رسا آزادی زن را فریاد نزده است. مساله بر سر شرکت وسیع زنان در […]

ادامه مطلب

اطلاعیه سازمان آزادی زن: جنبش آزادی با قدرت بمیدان آمده است! حجاب اسلامی، آپارتاید جنسی و ستمکشی زن را بمصاف طلبیده است!

جنبش آزادی زن اولین اعتراض وسیع و توده ای علیه رژیم اسلامی را سازمان داد. هزاران زن در ٨ مارس ١٣۵٧ دراعتراض به فرمان حجاب خمینی به خیابان ها آمدند. فریاد زدند آزادی زن نه شرقی نه غربی جهانی است! بمدت یک هفته تجمع، میتینگ و تظاهرات سازمان دادند و رژیم را عقب نشاندند. اولین […]

ادامه مطلب

سه منبع و سه جزء شعار “مرد، میهن، آبادی”! – سیاوش دانشور

دوره انقلابی را عده ای بنادرست جنگ شعارها فهمیده اند. شعارها مستقل از اینکه طراحان آن خود واقف هستند یا خیر، خاستگاه اجتماعی دارند، منافع معینی را برجسته میکنند، اذهان را به سمت خاصی هدایت و نشانه میروند، و مهمتر، علیه وضعیتی هستند که بناگزیر باید تغییر کند. شعاری که اخیراً تحت عنوان؛ “مرد، میهن، […]

ادامه مطلب

به فاتحان خیابانهای ایران – ایرج فرزاد

به عنوان انسانی با بیش از نیم قرن مبارزه در راه آرمانهای پیشرو و آزادیخواهانه، و فردی شناخته شده برای توده های مردم کردستان ایران، نکات زیر را به فاتحان خیابانهای شهرهای ایران توصیه میکنم: ۱. جنبش و مبارزه کنونی خود را نام گزاری کنید. به جای اعداد “انقلاب ۵۷”، جنبش سالهای ۸۸، ۹۶ و […]

ادامه مطلب

بیانیه شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران در اعتراض به سرکوب گسترده اعتراضات مردم

بیانیه شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران در اعتراض به سرکوب گسترده اعتراضات مردم ،پادگانی شدن برخی مدارس و دستگیری دانش آموزان و دانشجویان و معترضان خیابانی و دعوت از معلمان و دانش آموزان به تعطیلی مدارس در روزهای دوشنبه ۴ مهر و چهارشنبه ۶ مهر مرد را دردی اگر باشد خوش است درد […]

ادامه مطلب

در باره بیانیه های ارتش و سپاه، خلع سلاح شان کنیم! – سیاوش دانشور

بیانیه های ارتش و سپاه و تهدید زنان و مردان آزادیخواهی که نفس نظام را بند آورده اند، بیانیه وحشت است. فرماندهان ارتش اگر از نیروی انتظامی و گشت کشتار دفاع نکنند چه کسی باید دفاع کند؟ اگر قاتلین ۱۵۰۰ فرزند ما در آبان ما را «اغتشاشگر» نخوانند و برادران قاتل شان که با گلوله […]

ادامه مطلب

به پا خیزیم روزهای شیرین پیروزی در راه است!- کامران پایدار

این روزها، شورش گرسنگان و قیام سرتاسری زنان و جوانان مبارز و آزادیخواه تمامی ارکان و پایه های حکومت اسلامی را به لرزه درآورده است. حکومت اسلامی جنایتکار بیش از هرزمان دیگری در سراشیب سقوط گرفتار است. سرکوب و دستگیری , بازداشت و شکنجه کارگران زحمتکش و ستمدیده و اخذ اقرار و اعترافات اجباری به […]

ادامه مطلب