یگان ویژه با باطوم دیگراثرندارد! ✍️کامران پایدار

اعتصاب چندین هزارنفره کارگران ذوب آهن اصفهان بی گمان نقطه عطفی درمبارزات جاری کارگران برای سرنگونی حکومت اسلامی سرمایه داران است.امروزیازدهم آذرهزاران نفرازکارگران بخشهای مختلف ذوب آهن دست به اعتصاب وتجمع دربرابردفترمدیریت وسرمایه داران زدند. خواست کارگران افزایش دستمزدها،اجرای طرح طبقه بندی مشاغل،همسان سازی دستمزدها بادیگرمراکزوصنایع فولادی و… است.درهفته پیش نیزدراعتراض به وضعیت موجود کارگران […]

ادامه مطلب