اطلاعیه مبارزان کمونیست، تهدید نظامی رهبری کومه‌له علیه اعضا و کادرهای آن سازمان و حزب کمونیست ایران

نامه تهدیدآمیز۲۱ دیماه ۱۴۰۰ (۶ ژانویه ۲۰۲۲) دبیرخانه کومه‌له به هیئت ۷ نفره اعزامی کمیته اجرائی حزب کمونیست ایران سند گویائی در معرفی ماهیت سیاسی کومه‌له امروز و شناخت از آن است. این نامه با امضای جمال بزرگپور از رهبری کومه‌‌له و بدون شک با تائید ابراهیم علیزاده دبیر اول این سازمان که در محل […]

ادامه مطلب

در محکومیت تشنج آفرینی و تهدیدهای دبیرخانه ابراهیم علیزاده – سمکو نوری

به تاریخ ۹ ژانویه ۲۰۲۲ نامه دبیرخانه جناح ابراهیم علیزاده با امضای جمال بزرگپور، در فضای مجازی منتشر شد که از ورود هفت نفر از اعضای رهبری حزب کمونیست ایران به اردوگاه کومه‌له جلوگیری کرده اند. مسئول دبیرخانه ابراهیم علیزاده در این نامه با ادبیاتی نازل و تحقیرآمیز نسبت به اعضای رهبری حزب کمونیست ایران […]

ادامه مطلب