ویژگی های فاشیسم! – لارنس دبلیو بریت – مترجم: مسعود امیدی

دکتر بریت ، دانشمند علوم سیاسی مقاله ای در باره فاشیسم نوشت که در مجله تحقیق آزاد، نشریه ای با اندیشه بشر دوستانه منتشر شد. دکتر بریت رژیمهای فاشیستی هیتلر (آلمان)، موسولینی (ایتالیا)، فرانکو(اسپانیا)، سوهارتو (اندونزی) و پینوشه(شیلی) را مطالعه کرد.او دریافت که همه این رژیمها ۱۴ ویژگی مشترک داشتند . او این ویژگی ها […]

ادامه مطلب