آیا فائزه رفسنجانی و رضا پهلوی متحول شده اند؟ – محمد آسنگران

رضا پهلوی و فائزه رفسنجانی و امثالهم اگر ادعای “تحول و تغییر” دارند باید بدانند وقتی که از پدران قاتل و خونریز خود دفاع میکنند، نمیتوانند ادعای تحول و تغییر داشته باشند. نمیتوانند هم مدافع قاتلین و دیکتاتورها باشند و هم ادای متمدن بودن و فرهنگ متمدنانه را در بیاورند. به نفعشان است از دختران […]

ادامه مطلب

برجام ٢ و جنبشهای اجتماعی،کدام سیاست؟- علی جوادی

پرسش: دور جدید مذاکرات کشورهای درگیر در برجام هفته پیش در وین آغاز شد. طرفین ادعا میکنند که مذاکرات تاکنون خوب پیش رفته است، هر چند که اذعان میکنند موانع نیز بسیارند. اما پیش از آن، نظر شما در مورد نفس برگزاری مذاکرات و گفتگو میان این نیروها چیست؟ موافقید، مخالفید؟ علی جوادی: چرا باید […]

ادامه مطلب

مارش روزجهانی کارگر،فقط کف خیابان،بدست میاد حقمان! (۱) – پدرام نواندیش

شعارهای اعتراضی کارگران،معلمان،بازنشستگان، بیانگر یک حقیقت انکار ناپذیر در عرصه سیاست در ایران است. تکوین یک روند غیر قابل بازگشت در، الف: گسترش و تعمیق جنبش سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی ب: رادیکال شدن خواستها و مطالبات کارگران و توده های کارکن جامعه، ج: به میدان آمدن بخشهای وسیعتری از کارگران و مزدبگیران، د: تاکید و […]

ادامه مطلب