کتاب مجموعه مقالات در باره جنگ غزه ، مقالات و اعلامیه های حزب اتحاد کمونیسم کارگری

نشريات

کتاب مجموعه مقالات در باره جنگ غزه 

مقالات و اعلامیه های حزب اتحاد کمونیسم کارگری 

حزب اتحاد کمونیسم کارگری

کشتاروحشیانه مردم غزه را محکوم میکنیم!

حزب اتحاد کمونیسم کارگری

قطعنامه درباره مساله فلسطین

منصور حکمت

فلسطین : از استقلال تا آزادى

بار دیگر: جنایت در فلسطین
تروریسم اسلامى

على جوادى

این ناسیونالیسم پروغربی است!

کجاست یک جو انسانیت!
در نقد مواضع پرو اسرائیلی حمید تقوایی

سیاوش دانشور
علی جوادی

کمونیسم کارگرى٬ ناسیونالیسم و مسئله ملى
چرا جنگ٬ چرا اکنون، چرا غزه؟

آذر ماجدی

جشن پیروزی حماس بر ویرانه های غزه
ائتلاف ناتنیاهو-لیبرمن در قدرت، آپارتاید جنسی رسمی در اورشلیم؛آینده چگونه رقم خواهد خورد؟ایده تشکیل سازمان “اکس یهودى”

چرا وزارت خارجه دولت اسرائیل به دست و پا افتاده است؟

قتل عام غزه؛انسان گرایی یا اپورتونیسم سیاسی
قتل عام در غزه؛افشای ناسیونالیسم پرو غرب ایرانی

غزه٬ راه فرار از بمب هم وجود ندارد!
برای توجیه مواضع پرو اسرائیلی به منصور حکمت آویزان نشوید!
علی جوادی غزه گیت حزب اکس مسلم !

برای دریافت کتاب، روی لینک زیر کلیک کنید

کتاب مجموعه مقالات در باره جنگ غزه