بیانیه در اعتراض به گسیل نیروی سرکوب به مراکز اعتصابی در نفت و دستگیری ها همکارانمان را بازداشت کردید، ساکت نمی مانیم

خبر کارگری

همانطور که قبلا نیز گزارش کردیم بدنبال اعتصاب و تجمعات اعتراضی همکاران ما در روز گذشته در پارس جنوبی و پالایشگاه آبادان حکومت نیروی سرکوب خود را به عسلویه آورده و شماری از همکاران ما بازداشت شده اند و فضا بشدت امنیتی است.
اسامی شماری از بازداشت شدگان عبارتند از:
” مهدی جهانبخشی – علی محمودی – هادی مولایی – نورعلی بهادری – فرید کوراوند – کامبیز مهمدی – شاهین نجفی – احمد پور – فرشید مرادی – علی شاپوری و امید کوراوند”
علیرغم این دستگیری ها امروز همکاران ما در پالایشگاه آبادان دست به اعتصاب و تجمع زدند و بر ادامه اعتراض و اعتصاب تا آزادی همکاران بازداشتی و جمع شدن نیروی سرکوب از محیط های کار ادامه میدهند.
شورای سازمانده اعتراضات کارگری پیمانی، سرکوب و دستگیری همکارانمان در عسلویه را بشدت محکوم میکند و خطاب به نیروهای حراست و سرکوب قاطعانه اعلام میکند که این دستگیری ها بهای سنگینی برای شما خواهد داشت .
همانطور که همکاران در کنگان اخطار داده اند، اولتیماتوم میدهیم که اگر عزیزان بازداشتی ما فورا آزاد نشوند و نیروهای سرکوب از خیابانها و محیط های کار ما بیرون نروند در اشکال گسترده تری دست به اعتراض خواهیم زد.
شک نداشته باشید که ما کارگرن پروژه ای نفت که زندگی و معیشتمان در مناطق پادگانی نفت و در زیر چنگ پیمانکاران بیرحم و چپاولگر سالهاست که به یغما رفته است، با این سرکوبگری ساکت نخواهیم شد و به شما قول میدهیم که با قدرت بیشتری به اعتراضاتمان علیه این سرکوبگری ها و برای آزادی همکاران بازداشتی به میدان خواهیم آمد و همین جا همکارانمان در تمام مراکز نفتی را به اعتصاب سراسری فرا میخوانیم.
همچنین از همه کارگران در مراکز مختلف کارگری میخواهیم که با اعلام اعتصابات حمایتی پشتیبان ما باشند.
در آخر بار دیگر همبستگی خود را با اعتراضات مردم در کف خیابان ها علیه قتل مهسا و مهساها و علیه سرکوب اعتراضات برحق مردمی اعلام میکنیم. در همین راستا ما بر آزادی فوری بازداشت شدگان اعتراضات اخیر و تمامی زندانیان سیاسی، بر جمع شدن نیروی سرکوب از خیابانها و بر محاکمه قاتلان مهسا و همه کسانی که در این مدت بدست نیروهای سرکوب به قتل رسیده اند تاکید میکنیم.

شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت