تاریخ زنده کوردستان چپ و ناسیونالیسم

کتاب تاریخ زنده کردستان، چپ و ناسیونالیسم اثر حسین مراد بیگی

نشريات

برای دانلود (پی دی اف ) کتاب تاریخ زنده کردستان، چپ و ناسیونالیسم اثر حسین مراد بیگی (حمه سور) روی لینک کوتاه زیر کلیک کنید. لطفا خواندن آن را به دوستان خود توصیه کنید. 

https://www.jahantelegraf.com/wp-content/uploads/2022/04/hamasour-tarihk-version5.pdf