ویژگی های فاشیسم! – لارنس دبلیو بریت – مترجم: مسعود امیدی

مقالات

دکتر بریت ، دانشمند علوم سیاسی مقاله ای در باره فاشیسم نوشت که در مجله تحقیق آزاد، نشریه ای با اندیشه بشر دوستانه منتشر شد. دکتر بریت رژیمهای فاشیستی هیتلر (آلمان)، موسولینی (ایتالیا)، فرانکو(اسپانیا)، سوهارتو (اندونزی) و پینوشه(شیلی) را مطالعه کرد.او دریافت که همه این رژیمها ۱۴ ویژگی مشترک داشتند . او این ویژگی ها را، ویژگیهای معرف فاشیسم نامید.عنوان مقاله توسط لاورنس بریت “فاشیسم در هر جا ۳” گذاشته شد و در صفحه ۲۰ شماره بهار سال۲۰۰۳مجله تحقیق آزاد ،منتشر شد. وب سایت پرسش آزاد
۱۴ویژگی فاشیسم عبارتند از:
۱) ملی گرایی نیرومند و مداوم- رژیمهای فاشیستی تمایل دارند به صورت دائمی شعارها، رجزخوانی ها، نمادها،سرودها و سایر ژست های میهن پرستانه را مورد استفاده قرار دهند. پرچم ها در هرجا دیده می شوند تا آنجا که پرچم ها به عنوان نمادهایی برای پوشش و در معرض دید همگان قرار دارند.
۲) تحقیر به رسمیت شناخته شدن حقوق بشر- مردم در رژیمهای فاشیستی به دلیل ترس از دشمنان و نیاز به امنیت ترغیب شده اند که در موارد معین به دلیل “نیاز” می توان حقوق بشر را مورد چشم پوشی قرار داد. در رژیم های فاشیستی مردم مایلند که چشم خود را بر روی بسیاری از مسائل ببندند یا حتی شکنجه ، اعدامهای عجولانه ، قتل ، حبس های طولانی مدت زندانیان و امثالهم را تایید کنند.
۳) تعیین هویت دشمنان به عنوان مقصر همه گرفتاری ها به عنوان عامل وحدت- مردم به یک هیجان میهن پرستانه یکپارچه فراتر از آنچه که برای از بین بردن تهدید مشترک یا دشمن قابل درک است، برانگیخته و بسیج می شوند. اقلیت های نژادی،قومی یا مذهبی، آزادی خواهان،کمونیستها، سوسیالیست ها، تروریست ها و غیره …به عنوان تهدید و دشمن به مردم معرفی می شوند.
۴) برتری طلبی نظامی- حتی هنگامی که مشکلات داخلی در سطحی گسترده همه جا را فراگرفته است، نیروهای نظامی مبالغ هنگفتی از وجوه دولتی را به خود اختصاص می دهند و مشکلات داخلی به حال خود رها شده و مورد مسامحه قرار می گیرند. نظامی گری و خدمت نظام وظیفه پر زرق و برق و فریبنده است.
۵) تبعیض جنسیتی گسترده- دولتهای کشورهای فاشیستی تمایل دارند تقریباً منحصر به حکومت مردان گردند.تحت رژیمهای فاشیستی نقش سنت ها استوارتر می گردد. مخالفت با سقط جنین بسیار زیاد است. همینطور انزجار از هم جنس بازی و قوانین و خط مشی ضد همجنس خواهی زیاد است.
۶) کنترل رسانه های گروهی- گاهی اوقات رسانه ها مستقیماً توسط دولت کنترل می‌شوند، اما در سایر موارد رسانه ها به صورت غیر مستقیم بوسیله قوانین دولتی یا از طریق رسانه های موافق سخنگوی قوه مجریه کنترل می شوند. سانسور بویژه در زمان جنگ بسیار معمول است.
۷) وسواس ذهنی و نگرانی”امنیت ملی”- این بیم به عنوان ابزار انگیزش بیش از حد توده ها توسط دولت استفاده می شود.
۸ ) درهم پیچیدگی دولت و مذهب – دولت های فاشیستی تمایل دارند رایج ترین مذهب در کشور را به عنوان ابزاری جهت دستکاری افکار عمومی مورد استفاده قرار دهند. حتی هنگامی که بیشتر اصول مسلم دینی در راستای مخالفت با سیاست ها و اقدامات دولت باشد، سخنان رهبران دولتی عموماً بازتاب دهنده قدرت نطق و بیان و مجموعه ای از واژگان مذهبی است.
۹) محدود بودن قدرت شرکت ها- اشرافیت تجاری و صنعتی در یک کشور فاشیستی اغلب همانهایی هستند که رهبران دولت در قدرت منصوب می نمایند. حکومت های فاشیستی نوعی رایطه سودمند خویشاوندی متقابل دولت – تجارت و اقتدار نخبگان را ایجاد می کنند.
۱۰) سرکوب طبقه کارگر- از آنجا که قدرت سازماندهی طبقه کارگر تنها تهدید واقعی برای یک حکومت فاشیستی است، اتحادیه های کارگری یا کاملاً از میان برداشته می شوند یا به سختی تحت فشار و سرکوب قرار می گیرند.
۱۱) اهانت به روشنفکران و هنرمندان – حکومت های فاشیستی گرایش به ترویج و مدارا با دشمنی آشکار در برابر تحصیلات سطح بالا و آکادمیک دارند. سانسور یا حتی بازداشت برای اساتید و سایر آکادمیسین ها غیر معمول نیست. آزادی بیان در هنر آشکارا مورد حمله قرار می‌گیرد و دولتها اغلب از تخصیص بودجه به فعالیت های هنری سر باز می زنند.
۱۲) وسوا س فکری دائمی در برابر جرم و مجازات – در رژیمهای فاشیستی،اغلب برای وادار کردن مردم به اجرای قوانین، قدرت نامحدودی به پلیس داده می شود . مردم اغلب مایلند از سوء استفاده های پلیس چشم بپوشند و حتی از آزادی های مدنی به نام میهن پرستی چشم بپوشند. در دولت های فاشیستی اغلب یک نیروی پلیس ملی با قدرت واقعاً نامحدود وجود دارد.
۱۳) پارتی بازی گسترده و فساد- رژیمهای فاشیستی تقریباً همیشه توسط گروهی از دوستان و وابستگانی اداره می شود که یکدیگر را به پست های دولتی منصوب کرده اند، کسانی که قدرت و اختیارات دولتی را برای حمایت از دوستانشان در مقابل پاسخگویی مورد استفاده قرار می دهند. در رژیمهای فاشیستی غیر معمول نیست که منابع ملی یا حتی خزانه مورد سوء استفاده قرار گرفته یا حتی توسط رهبران دولتی یکجا سرقت شود.
۱۴) انتخابات فریب آمیز – گاهی اوقات در کشورهای فاشیستی انتخابات یک تظاهر تمام عیار است. سایر اوقات، انتخابات از طریق مبارزات انتخاباتی لکه دار در برابر کاندیداهای مخالف (یا حتی قتل ) دست کاری می شود، گاهی از قانون برای کنترل شمار آراء یا دستکاری در محدوده های مشخص سیاسی ، یا دستکاری در رسانه های عمومی و… ارقام جابجا می شوند. حکومت های فاشیستی نوعاً سیستم قضایی خود را نیز برای دستکاری یا کنترل انتخابات مورد استفاده قرار می دهند.
ویژگی های فاشیسم(۱)
دکتر لارنس بریت(۲)