بازخوانی هفت تپه ! مخالفان «خصوصی سازی» و بازگشت به «بیت المال» چگونه آمدند؟ – نویسنده: سمکو نوری

کارگری

بازخوانی هفت تپه ! مخالفان «خصوصی سازی» و بازگشت به «بیت المال» چگونه آمدند؟
نویسنده: سمکو نوری

 فایل به صورت پی دی اف است. برای دریافت مطلب بر روی لینک کلیک کنید.   https://www.jahantelegraf.com/bazkhani-haft-tape-semko-noori/