مردم فلسطین و اسرائیل قربانی دو جریان مذهبی تروریست هستند – محمد آسنگران

مقالات

دولت اشغالگر و نژادپرست اسرائیل زخمی را بر پیکر جامعه فلسطین ایجاد کرده است که از سال ١٩۴٨ تا کنون این منطقه روی صلح و آرامش بخود ندیده است.
میلیونها نفر از مردم فلسطین آواره کشورهای دیگر شده اند و آن بخش هم که در منطقه ماندگار هستند نسل اندر نسل زیر چکمه نظامیان دولت اسرائیل له شده اند. مردم فلسطین برای ماندگاری خود هیچ راهی بجز مقاومت در مقابل نظامیان اسرائیل نداشته و ندارند.
این زخم کهنه بستری را فراهم کرد که بعد از شکست ناسیونالیسم عرب در مقابل اسرائیل، جریانات اسلامی عروج نمودند. با قدرتگیری جمهوری اسلامی در ایران و دخالتش در فلسطین و تقویت جریانات اسلامی، عملا مسئله فلسطین وارد گردابی بدتر از قبل شد.
بنابر این اکنون نه اسرائیل حق تشکیل دولت فلسطینی را برسمیت میشناسد نه جریانات اسلامی به وجود یک دولت به اسم اسرائیل رضایت میدهند. دو طرف این جنگ متاسفانه موفق شده اند عملا نفرت و جنگی مذهبی ـ قومی را بوجود بیاورند و اینرا به افکار بخش قابل توجهی از مردم تبدیل کرده اند.
این کلاف سردرگم و فاکتور مهم حمایت بی چون و چرای دولت آمریکا از حکومت اسرائیل از یک طرف و حمایت جمهوری اسلامی از جریانات تروریست اسلامی از طرف دیگر عملا اجازه نمیدهد این بن بست شکسته شود.
چنانچه بعد از ٧٣ سال جنگ و کشتار و ویرانی اکنون نه مردم فلسطین و نه مردم اسرائیل نمیتوانند از امنیت لازم برخوردار شوند. دشمنی کور مذهبی و نژادی هر از چند گاهی و به بهانه های متفاوتی آتش این جنگ را شعله ور میکند و همانند یک هفته اخیر در ماه مه ٢٠٢١ صدها نفر کشته و بیش از هزار نفر زخمی شده اند. خانه خرابی و زندگی در زیر بمب و آتش عملا به بخشی از زندگی روزمره مردم این منطقه تبدیل شده است.
جمهوری اسلامی برای پیشبرد سیاست خود علیه اسرائیل حماس و جهاد اسلامی را مجهز به انواع سلاح و موشک کرده است و آمریکا هم تمام قد در کنار اسرائیل ایستاده است. سیاست تروریستی دولت راستگرای اسرائیل و سیاست تروریستی حماس و جهاد اسلامی در همین یک هفته اخیر صدها انسان بی دفاع و غیر مسلح را قربانی کرده است. اسرائیل از زمین و هوا و دریا بدون وقفه خانه و کاشانه مردم را زیر بمب و موشک گرفته است و حماس و جهاد اسلامی هم تا کنون هزاران موشک به مناطق مسکونی اسرائیل شلیک کرده اند.
چنانچه به گفته مقام‌های بهداشتی نوار غزه در یک هفته گذشته بیش از ۲۰۰ فلسطینی از جمله ۵۸ کودک و ۳۴ زن در حملات اسرائیل کشته شده‌اند. مقام‌های اسرائیل می‌گویند ۱۰ نفر از جمله دو کودک در اسرائیل جان خود را از دست داده‌اند. هزاران بمب و موشک خمپاره و توپ بر سر مردم این منطقه ریخته شده است و هنوز روزنه ای برای پایان این جنگ در چشم اندازنیست. روشن است بخش عمده ای از مردم اسرائیل و فلسطین مخالف سیاست تروریستی دولت اسرائیل و حماس و جهاد اسلامی هستند. نیروهای درگیر در این جنگ ارتجاعی از جانب حامیان خود یعنی جمهوری اسلامی و آمریکا تجهیز میشوند و مورد حمایت مالی و لجستیکی قرار میگیرند.
اگر راه حلی قابل تصور باشد این است که مردم آزادیخواه و متمدن اسرائیل و فلسطین بتوانند این نیروهای تروریست را افسار بزنند. این تنها راه حل واقعی است که مردم و جریانات آزادیخواه و سوسیالیست در دو سمت این نزاع پا به میدان بگذارند و مورد حمایت جهان متمدن قرار بگیرند.
اما علاوه بر جنگ افروزی و مانع تروریستهای دو طرف درگیر، گرایشات راست و ارتجاعی اعم از مذهبی و غیر مذهبی که در کنار یکی از طرفین این جنگ ارتجاعی قرار گرفته اند، عملا یک مانع مهم دیگر محسوب میشوند. زیرا اجازه نمیدهند که برای برقراری صلح و تشکیل دو دولت متساوی الحقوق فلسطین و اسرائیل افکار عمومی جهان را طوری شکل بگیرد که راه حلی متمدنانه را به طڕفین جنگ تحمیل کنند.