سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران : بازداشت وزندانی کردن محمود بهشتی لنگرودی عضو کانون صنفی معلمان را قویا محکوم می کنیم!

اخبار رسانه های تصویری کارگری

در آستانه شروع سال تحصیلی معلم دلسوز محمود بهشتی لنگرودی در منزلش توسط نیروهای دادستانی بازداشت و به زندان اوین منتقل شده است. پیش از این نیز معلمان دلسوز که فرزندان کشور را آموزش می دهند به دلیل دفاع از حقوق صنفی خود بارها زندانی شده اند. اسماعیل عبدی و محسن عمرانی دیگر معلمان زحمتکش در ماه های اخیر بازداشت و به محکومیت های طولانی مدت محکوم شده اند و در زندان می باشند.

متاسفانه درسالهای اخیر فشار بر فعالان صنفی معلمان بیشتر شده وبجای اینکه درآستانه سال تحصیلی جدید این معلمان که آینده سازان جامعه را آموزش می دهند درکلاس درس باشند؛ هم اکنون برای دفاع از منافع صنفی همکاران شان در زندان بسر می برند.

سندیکای کارگران شرکت واحد بازداشت و زندانی کردن آقای محمودبهشتی لنگرودی و دیگر معلمین در زندان را قویا محکوم می کند و خواستار آزادی بی قید و شرط تمامی فعالین صنفی و کارگری می باشد.

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران