اعلامیه حزب کمونیست کارگری – حکمتیست بنزین سه برابرشد! وقتش است؛ حکومت فقر و گرانی را بزیر کشیم!

نشريات

آتشِ زیرِ خاکسترِ دیماه ٩۶ زبانه کشید. گرانی بنزین به انبار خشم و فقر و خستگی مردم بنزین ریخت، به جان حکومت فقر و گرانی آتش زد و طوفان آغاز شد. مردم آزادیخواه ایران به مردم آزادیخواه در عراق و لبنان و شیلی پیوستند تا یکصدا خواهان سرنگونی حکومت فقر و فساد و گرانی شوند.

با اعلام افزایش سه برابری قیمت بنزین از ساعت صفر جمعه ۲۴ آبان، عصر دیروز جمعه اولین جرقه در شیراز زده شد و بسرعت شهرها و استانهای دیگر از جمله؛ اهواز، آبادان، ماهشهر، گچساران، خرمشهر، امیدیه، شوشتر، اندیمشک، بابل، سیرجان، بندر‌عباس، قم، مشهد، اصفهان، تبریز، بروجن و بهبهان را درنوردید. مردم فریاد میزنند از گرانی خسته شدند و دیگر تحمل فقر بیشتر را ندارند. اعتراض علیه گرانی بنزین بسرعت به شعار علیه سران حکومت و خواست رفتن آنها تبدیل شد: “دیکتاتور حیا کن، مملکتو رها کن”! مردم آزادیخواه با تاکتیک مبتکرانه بستن خیابانها و جاده ها و ورودی ها، وسیعا اجتماع کردند، تحرک نیروی سرکوب را کُند و آنها را گیج و فلج کردند. در شهرهای خوزستان از جمله اهواز، همینطور در مشهد و سیرجان نیروهای سرکوب به مردم حمله کردند و درگیری‌ها آغاز شد. درحالی که علناً و هر روز میلیارد میلیارد اختلاس و دزدی میکنند، میخواهند با گرانی بنزین بازهم دست توی جیب مردم کنند و فقر و فلاکت بیشتری را به ما تحمیل کنند. گرانی سه برابری بنزین اوضاع معیشتی فی‌الحال بحرانی ده‌ها میلیون کارگر و زحمتکش و بیکار و حقوق‌‌ بگیر را بحرانی‌تر خواهد کرد.

امروز شنبه ٢۵ آبان اعتصاب و اعتراض در سراسر کشور آغاز شده است. همه به هم میگویند ماشین‌ات را خاموش کن، همه میگویند گرانی کافی است، خسته شدیم، دیگر تحمل نداریم! آخوند و سرمایه‌دار گورت را گم کن! تهران، کرج، شیراز، اصفهان، تبریز، ارومیه، کرمانشاه، سنندج، مریوان، خمین، چاه بهار، خرم آباد، رشت و شهرهای دیگر صحنه اجتماع، راه بندان، بستن جاده‌ها، تظاهرات و درگیری با نیروهای سرکوب است. هم اکنون شنبه ظهر، درگیری در شهرهای ارومیه، کرمانشاه و تبریز شدیدتر است. در سنندج نیروهای سرکوب با گاز اشک آور و گلوله پلاستیکی به معترضین حمله کردند.

حزب کمونیست کارگری- حکمتیست به رزم متحدانه و شکوهمند مردم آزادیخواه، جوانان و زنان و مردان انقلابی درود میفرستد. ‌جنبش توده‌ای علیه فقر و گرانی قدرتمند بمیدان آمده است و میتواند و باید اینبار پیروز شود. مردم حق دارند علیه گرانی اعتراض کنند، حق دارند ساکت ننشینند، حق دارند نپذیرند و توی دهن حکومتی‌ها بزنند. نه فقط مصوبه گرانی بنزین باید لغو شود بلکه حکومت فقر و گرانی باید برود! مردم “آزادی، برابری و رفاه” میخواهند! پیش بسوی گسترش اعتراض و اعتصاب برای بزیر کشیدن رژیم اسلامی!

مرگ بر جمهوری اسلامی!
آزادی، برابری، حکومت کارگری!
زنده باد جمهوری سوسیالیستی!

حزب کمونیست کارگری ایرن- حکمتیست
٢۵ آبان ١٣٨٩- ١۶ نوامبر ٢٠١٩