اطلاعیه حزب کمونیست کارگری ایران – حکمتیست: سیل زدگان احتیاج به همیاری جمعی وسازمان یافته مردمی دارند.

اخبار

جاری شدن سیل در استانهای مازندران و گلستان تا این لحظه باعث خسارات جانی و مالی فراوان و آوارگی بسیاری از مردم سیل زده از شهر و روستا ها از خانه و کاشانه شان شده است. جمهوری اسلامی آمار تلفات جانی و خسارت وارده را سانسور میکند، هنوز آمار ابعاد ویرانی ، آوارگی و خسارات وارده روشن نیست، هنوز ابعاد صدمات این واقعه خرابی و صدمات مالی و جانی در بیشتر روستاهای که زیر آب قرار گرفته معلوم نیست و رژیم اسلامی و مسئولین و مقامات از طریق میدیا و رسانه ها آمار تلفات جانی را ۱۰ نفر اعلام کرده اند.

مطابق اخبار غیر دولتی و ویدئوهایی که از طرف جوانان و مردم محل وقوع سیل منتشر شده است رژیم اسلامی و مقامات و نهادهای وابسته به جز سواستفادە از احساسات انساندوستانە مردم هیچ کاری عجیب و تسهیلات رفاهی برای مردم آسیب دیدە در این منطقە انجام ندادە است. اما مانع مشارکت و کمک رسانیهای مستقیم مردم به سیل زدگان و آوارهای این واقعه شده است و اعلام کرده اند هدایا و کمکهای نقدی را مردم باید از طریق مسئولین دولتی و ” مسیرهای قانونی” اقدام کنند.

حزب کمونیست کارگری ایران – حکمتیست ضمن ابراز همدردی و هسرنوشتی با خانواده جانباختگان و مصدومین این واقعه و مردم مناطق سیل زده ، از شما مردم آزاده شهرها و روستا های ایران میخواهد همانند وقایع و رویدادهای سال های گذشته که در مناطق زلزله زده بم، سرپل ذهاب و کرمانشاه به مردم آسیب دیده یاری و کمک رساندید، در این شرایط همکاری و همیاری جمعی و سازمانیافته مردمی مهمترین اقدام یاری رسانی و کاهش تلفات جانی و مالی مردم مناطق آسیب دیده است. از انسانهای آزادیخواه، نهادها و تشکلهای کارگری و فعالین پیشرواجتماعی متعهد به منافع مردم انتظار داریم، به مردم مناطق سیل زده در شهرو روستاهای استانهای گلستان و مازندران کمک رسانی کنند. با همبستگی و اقدامات انسانی باید درد و رنج آسیب دیدگان را کاهش دهیم و دست سود جویی رژیم اسلامی و سواستفادە از احساسات انساندوستانە کمک رسانی مردم بە مناطق آسیب دیدە را کوتاە کنیم.

در عین حال لازمست رژیم، مقامات و دستگاه اداری و مسئولین دولتی مربوطه ایران را موظف و وادار کرد که پاسخگوی نیازها و مایحتاج مورد نیاز مردم مناطق سیل زده باشند. تجربه نشان داده، بدون فشار و اعتراض از پایین، دولت و رژیم در ایران و مسئولین ومقامات حاکم جوابگوی نیازهای مردم صدمه دیده نخواهند بود.

زنده باد همبستگی و تعاون و همکاری مردم در کمک رسانی به سیل زدگان

حزب کمونیست کارگری ایران – حکمتیست
۴ فروردین ۱۳۹۸