۸ مارس در جهان و ایران – پروین کابلی

مقالات

کمونیست هفتگی: امسال اخبار منتشرشده در رابطه با برگزاری روز جهانی زن در سراسر دنیا مصاف بزرگی را نشان میدهد. شما ۸ مارس ۲۰۱۹ را چگونه بررسی میکنید؟
پروین کابلی : ۸ مارس ۲۰۱۹ روز جهانی زن درکشورها و شهرهایی از سراسر جهان و ایران از جمله: بارسلونا، استانبول، آتن، کاراکاس، اسلو،برلین،ملبورن،کلمبو،داکا، استکهلم ، هامبورگ ،مادرید،پاریس،رم، ،تونس، اوکرین،شیلی،پاراگوا، اندونزی،قیرقیزستان،بولیوی، مقدونیه، کلمبیا اکوادور سویس، پرو،السالودور،اوراگوا،مکزیک،کوستاریکا،برزیل، چین،فلیپین، اسرائیل و در ایران در شهرهای تهران، سنندج، شیراز، کرج ،اشنویه ،کامیاران، مهاباد، پیرانشهر، سقز به صحنه ی اعتراض علیه ستم کشی زن به مانیفست علیه سرمایه داری بعنوان عامل اصلی بی حقوقی زنان در سراسر دنیا تبدیل گردید. این لیست بلند بالا کامل نیست ونمیشود همه را درج کرد. اما ابعاد این اعتراض بسیار وسیع بوده است. بویژه در کشورهایی اعتراض در اساس جرم است این تظاهراتها برگزار گردیده است. مردم ستمدیده و زحمتکش دنیا در شرایط سختی زندگی میکنند. زنان جزیی از این اوضاعی هستند که جامعه سرمایه داری با فقر و گرسنگی و سیاست ریاضت کشی حکومتهای مختلف به معنای گسترش فقر، جنگهای قومی و مذهبی روبرویند که سایه خود را بیش از بیش بر زندگی مردم جهان انداخته است. در سایه چنین اوضاعیست که باید دید که چگونه کشتار زنان ، بی حرمتی، تجاوزو بهره کشی جنسی، سکسیسم در محل کار و خیابان، ناموسپرستی، بی حقوقی سیاسی و اجتماعی ، دستمزدهای پائین همراه مذهب و خرافات، جهنمی بنام زندگی را برای زنان درست کرده است. اعتراض وسیع زنان و مردان آزادیخواه در سراسر دنیا بار دیگر بر این حقیقت استوار است که دیگر دوران رفرم و تغییرات از بالا گذشته است و آنچه میتوانند زنان را از دست چنین اوضاعی خلاص کند به میدان آمدن طبقه کارگر برای یک جامعه برابر و آزاد است.
۸ مارس امسال در همه جا بشدت تعرضی و رادیکال بود. در هندوستان در دهلی نو تظاهرات کنندگان به تجاوز جنسی به دختران و زنان اعتراض نمودند. هندوستان در سالهای اخیر شاهد تجاوز های جنسی به کودکان و سپس کشتن آن بوده است. در استانبول صف برابری طلبان مورد حمله پلیس قرار گرفت. حضور زنان در روز زن در اسپانیا چشمگیر بود. به دعوت اتحادیه های کارگری بیش از ۶ میلیون نفر در اعتصاب دوساعته ای در همبستگی با زنان برای برابری حقوقی شرکت کردند. اسپانیا یکی از کشورهای اتحادیه اروپاست که تفاوت زیادی بین دستمزد بین زن و مرد وجود دارد. غیراز این مسئله ی زنان در انتخابات پارلمان اسپانیا که در ماه آپریل برگزار میگردد، امنیت اجتماعی و خشونت علیه زنان و قوانین موجود در دفاع از زنان به یک مسئله داغ انتخاباتی تبدیل گردیده است. گروه ها و احزاب راست تصمیم دارند که در پارلمان جدید به لغو قوانین امنیتی و اجتماعی زنان اقدام کنند. عکسها و فیلمهایی که از شیلی منتشر شده است شرکت عظیم مردم را در این روز نشان میدهد و خواهان برابری دستمزدها و جلوگیری از آزار جنسی شدند.در ماه مه ۲۰۱۸ اعتراض وسیعی در رابطه با گسترش خشونت علیه زنان دامنه ی گسترده ای گرفت و دولت و پارلمان شیلی را مجبور کرد که قوانین را در حمایت از زنان محکمتر کنند. اما سازمانهای زنان هنوز به این تغییرات پارلمانی راضی نیستند و معتقدند که تصویب این قوانین نتواسته است تغییراتی در زندگی آنها بوجود بیاورد. در گوتنبرگ سوئد زنان خواستار ۶ ساعت کار درروز شدند. درترکیه در چند شهر ایرانیان پناهنده با حمل پلاکاردهایی علیه جمهوری اسلامی و شعار مرگ بر جمهوری اسلامی در تظاهرات های مختلف شرکت کردند.
دو شعار محوری را میتوان در همه ی اینها دید . اعتراض به نابرابری دستمزدها و مزایای کاری، حق برابر در استخدام و محل کار و دیگر مبارزه با خشونت جنسی که میتوان اشکال مختلفی مانند قتل، ناموسپرستی و یا ازدواج کودکان، ضرب و شتم و ناامنی درمحل کار باشد. شهرداری برلین از امسال روز زن را تعطیل رسمی اعلام نمود.
کمونیست هفتگی : به عنوان دبیر خارج کشور حزب سئوال ما اینست، تشکیلات خارج کشور حزب کمونیست کارگری ایران- حکمتیست چگونه به استقبال این روز رفت ؟
پروین کابلی: امسال جنبش برابری طلب در ایران وارد چهلمین سال مصاف خود با جمهوری اسلامی شد. مبارزه زنان و مقابله با رژیم ضد زن اسلامی یک دوره پر افتخار و تاریخی را طی نموده است. از تظاهرات ۸ مارس ۵۷ تا اکنون علیرغم تمام موانع، بگیر و بندها و سرکوب و اعدام و شلاق، این جنبش همچنان بعنوان یکی از جنبش های پیشتاز پیش رفته است. اکنون دوره ای دیگری از این مبارزات آغاز شده است و توده های وسیع مردم اعتراضات و نارضایتی خود را در خیابان هر روزه اعلام میکنند. بویژه در این دوره ما با اعتراض وسیع و پیشرو طبقه کارگر هم روبرو هستیم که شیوه ای دیگری از اداره جامعه را رسما اعلام کرده اند. جنبش آزادی زن یک پای اصلی این اوضاع است. اخبار رسیده از ایران که در میدیای اجتماعی وسیعا منتشر شده است به وضوح نشان میدهد که جنبش برابری طب زنان متعلق به اردوی کار و چپ جامعه است. شعار و سمینارهای گرفته شده و خواسته های مطرح شده درقطعنامه های مختلف نشان میدهد که این جنبش بدون هیچ کم و کاستی متعلق به ماست. خواست برابری بیقید و شرط نه خواست اپوزیسیون سلطنت طلب و اولترا راست است و نه اصلاح طلب. نگاهی به فیلمها و عکسهای منتشر شده از ایران این صحت این ادعا را نشان میدهد.
شعار، یک دنیای برابر برای همه ی انسانها ، و یا همانطور که در قطعنامه کارگران هفت تپه آمده است ، همسرنوشتی زنان و مردان کارگر و اتحاد و همبستگی طبقاتی تنها راه رهایی از تبعیض و نابرابری خواند، فقط یک راه حل سوسیالیستی را طلب میکند.
تشکیلات حزب کمونیست کارگری ایران- حکمتیست در خارج کشور از چند هفته قبل از ماه مارس یا اسفند به استقبال این روز رفت. پخش اطلاعیه های و آفیش های تبلیغی ،انتشار مقاله و بحث و گفتگو در تلویزیون پرتو و یا شرکت در تلویزیون و رادیوهای اینترنتی در رابطه با جنبش برابری طلب زنان در دستور کار ما قرار گرفت.
چندین سمینار در همکاری با احزاب و سازمانهای دیگر یک از اهداف ما امسال بود. در استکهلم با همکاری حزب کمونیست ایران و سازمان آزادی زن کنفرانسی در ۲ مارس سازمان داده شد. از طرف حزب پروین کابلی و آذر ماجدی از طرف سازمان آزادی زن صحبت کردند. در کلن در روز ۸ مارس با همکاری ما و حزب کمونیست کارگری ایران ، سازمان روند سوسیالیستی ، حزب کمونیست ایران مراسم پرجمعیتی برگزار شد. در لندن به ابتکار تعدادی از نیروهای چپ و از جمله واحد خارج کشور ما سمیناری در ۹ مارس برگزار گردید که آذر ماجدی از طرف سازمان آزادی از سخنرانان آن بود. این سمینارها بطور زنده و همینطور در تلویزیون پرتو پخش گردید.
همینطور تشکیلات های محلی حزب در شهرهای استکهلم، گوتنبرگ، اسلو، تورنتو در تظاهرات ها و راهپیمایی های ۸ مارس شرکت کردیم و در تورنتو رفیق فخری جواهری در تظاهرات ۸ مارس سخنرانی نمود.
مجموعا اقدامات متنوع و تحرک مبارزاتی خوبی به مناسبت روز جهانی زن داشتیم.