اعلامیه حزب حکمتیست : “طراحی سوخته”؛ مُستندِ افتضاح و ورشکستگی نظام اسلامی!

کارگری نشريات

شنبه شب، برنامه “بیست و سی شبکه ۲” جمهوری اسلامی مُستندی تحت عنوان “طراحی سوخته” پخش کرد. این مُستند ادامه کشمکش کل نظام علیه ادعانامه اسماعیل بخشی علیه شکنجه شدید است. در هفته گذشته گفتند اسماعیل بخشی شکایتش را پس گرفته است، همزمان بازجویان وزارت اطلاعات گفته بودند “اگر شکایتت را پس نگیری فیلم اعترافات را در برنامه بیست و سی پخش میکنیم”. وعده داده بودند که “پودرتان می کنیم”! پخش این فیلم نشان داد که اسماعیل بخشی برسر حرفش است و نامه ها و اظهارات سپیده قُلیان و عسل محمدی و جنبش وسیعی که حول آن راه افتاده است، همین را قویا تائید میکند. واکنش فوری سپیده قُلیان به این مُستند و تقاضای تشکیل یک دادگاه علنی، بلافاصله امروز به بازداشت وی و برادرش منجر شد. این مُستند قبل از هرچیز، اعلان جنگ رسمی حکومت به طوفان اعتراضات کارگری در سال ٩٨ است.
مُستند “طراحی سوخته” با آسمان ریسمان کردن‌های خنده‌دار و براستی افتضاح و مُضحک، نمایش باصطلاح “اعترافات” متهمین مبنی بر “وابستگی به احزاب اپوزیسیون و آمریکا و ترامپ”، قرار است تئوری نخ نما و مالیخولیائی خامنه‌ای و حسین بازجو را اثبات کند! کُل عقل و آی‌کیوی وزارت اطلاعات این شده که آمریکا از سال ٨۶ و اعتراضات دانشجویان آ‌زادیخواه و برابری طلب تا اعتراضات سال ٨٨ با کمک عوامل داخلی “فتنه” راه انداخته، در ٩۶ و ٩٧ ادامه یافته و قرار است در ٩٨ تشدید شود! این مُستند از یکطرف شریف ترین مدافعان حقوق کارگران مانند اسماعیل بخشی و علی نجانی و سپیده قُلیان و رضا شهابی را “عوامل داخلی” طرحهای آمریکا و از سوی دیگر تشدید اعتراضات کارگری در سال ٩٨ را پیشاپیش به “طرح آمریکا و ترامپ” نسبت داده است! این تمام عقل و شعور اینهاست، واقعا خاک بر سرتان!
قرار بود با پخش مُستند دروغ و پاپوشدوزی و گرفتن “اعتراف” زیر شکنجه، فعالین خوشنام و نمایندگان صالح کارگران را “پودر” کنند، اما خودشان پودر شدند. نه فقط هر کسی به این روشهای رزیلانه و قرون وسطائی و جنایتکارانه تُف میکند بلکه بلافاصله دنیائی از همبستگی و محبت با اسماعیل بخشی و سپیده قُلیان و علی نجاتی و دیگران بنمایش گذاشته شد. این مُستند حتی از اسلافش در “برنامه هویت” مفلوک تر بود و این بیان فلاکت شدید نظام اسلامی است. مردم ایران از دهه شصت و قتل‌عام مخالفین سیاسی، با این روشهای کثیف و “اعتراف” گیری زیر شکنجه آشنائی دارند، به شناعت و توحش و جنایت رژیم لعنت فرستاده اند و آرزوی مرگ و سرنگونی این حکومت را کرده اند. “اعتراف” زیر شکنجه یک سر سوزن اعتبار ندارد. اگر جرات دارید با اسماعیل بخشی بطور زنده مناظره کنید، اگر ادعا دارید برای سپیده قُلیان دادگاه علنی تشکیل دهید، اگر شهامت دارید با رهبران کارگران فولاد بطور زنده مناظره کنید!
این مُستندِ افتضاح و ورشکستگی نظام اسلامی بود. این مُستند بیان وحشت نظام از طوفان اعتراضات کارگری در سال ٩٨ و بمیدان آمدن سهمگین طبقه کارگر در چهارگوشه ایران بود. وحشت از فراخوان وحدت طبقاتی کارگران در هفت تپه و فولاد، وحشت از کمونیسم و کمونیست‌ها، در این مُستند موج میزند. این ادامه خطی است که بویژه در چند ماه اخیر در بازوهای رسانه‌ای رژیم با تبلیغات شدید ضد کمونیستی دنبال شده است. این احمق‌ها از سر استیصال و درماندگی و با دست خود شعارهای کارگران هفت تپه و فولاد و رهبران و فعالین آن و کمونیست‌ها را به خانه‌های مردم بردند. تنها در فاصبه ٢۴ ساعت عنوان “کمونیسم” در گوگل سرچ، ترند میشود. اینها در مهلکه‌ای گیر افتاده اند که به هرسو بچرخند، مفتضح تر میشوند.
حزب کمونیست کارگری – حکمتیست اعلام میکند که امروز اسماعیل بخشی و سپیده قُلیان و رهبران و فعالین کارگری و دانشجوئی بیشتر از هر زمان مورد حمایت کارگران و مردم آزادیخواه ایرانند و بیش از هر زمان عزم بزیر کشیدن جنایتکاران و شکنجه گران اسلامی قویتر شده است. ما این نمایش مُضحک و قرون وسطائی را تقبیح و شدیداً محکوم میکنیم. ما و طبقه کارگر این بساط تحقیر و شکنجه سرمایه‌داران را جمع میکنیم و درهم می‌کوبیم. اظهارات جدید کارگران نیشکر هفت‌تپه و شهادت در‌باره شکنجه تا سرحد مرگ “آقای بخشی” و شکنجه شدید خانم قُلیان و دیگر کارگران، اعلامیه کارگران قهرمان فولاد برای ادامه مبارزه و اعلام خواستهای قاطع شان، نشان میدهد این تمهیدات رژیم اسلامی “دیگر اثر ندارد”! این دست و پا زدن‌ها عمر زیادی نخواهد داشت! دوره، دوره کارگر است!

مرگ بر جمهوری اسلامی!
آزادی، برابری، حکومت کارگری!
زنده باد جمهوری سوسیالیستی!

حزب کمونیست کارگری – حکمتیست
٣٠ دی ١٣٩٧ – ٢٠ ژانویه ٢٠١٩