اطلاعیه کمیته کردستان حزب حکمتیست، مبارزان کمونیست، کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری ایران در مورد: توطئه ترور سازمان زحمتکشان مهتدی علیە مخالفین سیاسی

Uncategorized نشريات

با گذشت حدود چهار هفته از افشاگری یکی از اعضای سابق سازمان زحمتکشان مهتدی به اسم شورش خراسانه، و همچنین قدم جلو گذاشتن تعداد بیش‌تری از کادرها و مسئولین سابق این جریان و پرده برداشتن از طرح یا نقشه چند مورد ترور کادرهای حزب حکمتیست و ‌دیگر مخالفین، دست و پا زدن های آمرین و مجریان این ترورهای سیاه برای توجیه و فرار از زیر بار مسئولیت آن پوچ از آب درآمد.

با شهادت انسان‌های حقیقی و حقوقی بیش‌تری که از نزدیک شاهد جزئیات برنامه ریزی این ترورهای جنایتکارانه بوده اند، هیاهوی اولیه امنیتی کردن و ربط دادن این افشاگری به جمهوری اسلامی و اطلاعات و غیره بسرعت دود شدند. اکنون دیگر واقعی بودن این ترورهای کثیف که متاسفانه هنوز بعضی از شاهدان آن به دلیل امنیتی نمی توانند زبان بگشایند بر هر انسان شرافتمندی محرز و آشکار است.

با توجه به شناخت از ریشه و پیشینه این جریان ناسالم، احزاب، تشکل‌ها و شخصیت های بسیاری در محکوم کردن این توطئە ھا درنگ نکردند، اما این افشاگری‌ها بار دیگر مردم آزادیخواه ، کارگران و کمونیستها را بر آن می دارد که باتوجه به اوضاع سیاسی متحول کنونی جامعه کردستان و ایران در مقابل چنین توطئە ھایی هشیار و با برنامه باشند ٠ ما از ابتدا و از بدو سرهم بندی شدن این جریان تاکید کردیم که علێرغم بیربطی باند زحمتکشان به جامعه اما می توانند به جنبش آزادیخواهانه و عدالتخواهانه خون بپاشند ٠ کمونیستها و صف آزادیخواه جامعه کردستان باید تضمین کنند که با قدرت، مدنیت جامعه را حفظ نمایند و از باب شدن این اقدامات جنایتکارانه و غیر انسانی جلوگیری نمایند ٠ قدرت متشکل مردم انقلابی در شوراهایشان و سپردن جامعه بدست صاحبان واقعی آن مهم‌ترین تضمین برای جلو گیری ازیکه تازی و آلوده کردن جامعه باشرارت و تروریسم باند های اینچنینی است ٠ قدرت متشکل و مسلح کارگران و مردم زحمتکش جواب کمونیستها به دست درازی انواع جریانات باند سیاهی است که در آینده و تحولات پیش رو بخواهند امنیت و مدنیت جامعه را تهدید کنند ٠

جریان زحمتکشان در یک گردنه بگیری آشکار با پشتیبانی وحمایت اتحادیه میهنی کردستان عراق و ربودن نام کومه له سر هم بندی شد . آن زمان ناسیو نالیسم کرد درعراق در پناه حمله آمریکا به عراق به قدرت رسیده بود. و در ایران جریان ٢ خرداد و ناسیونالیستهای کرد درون حکومت به جنب و جوش افتاده بودند ٠ این شرایط ودر دل هیاهوی جهانی علیه کمونیسم و پایان تاریخ ، عبدالله مهتدی را برای برپا کردن اقلیم دیگری درکردستان ایران وسوسه کرد ٠

از آن زمان تا به امروز کار عبدالله مهتدی دریوزگی سیاسی در بارگاه تمامی جریانات وقدرتهای مرتجع و سرکوبگر منطقه بوده است ٠ از خوش وبش کردن با جریان اصلاح طلب درون حکومت و مذاکره با جمهوری اسلامی تاشاگردی جریانات ضد انقلابی پرو غرب و سلطنت طلب و و زارت خارجه آمریکا ، جولانگاه عبدالله مهتدی برای آویزان شدن به قدرتهای جهانی و منطقه ای بوده است ٠تاریخ و پرونده این جریان بد نام باید نزد توده مردم کردستان بیش از پیش افشا گردد و کسانی که هنود ماهیت انها را نمیشناسند از پیوستن به آن برحذر داشته شوند.

مسئول مستقیم ‌طراحی این ترورها رهبری جریان زحمتکشان و شخص عبدالله مهتدی است ٠ افرادی که در آن زمان از سر ناآگاهی و یا تسلیم جو شدن در نقش طراحان و مجریان این جریان برآمدند ، بهتر است بجای مقاومت بیهوده و اطلاعیه دادنهای بی خاصیت و پر تناقض ،‌ اگر هنوز ذره ای شرافت وجدانشان را آزار می دهد ، زبان به گفتن حقیقت بگشایند ٠این امر بنفع خود آنها و جامعه کردستان است.

ما از همه احزاب و جریانات و شخصیت های سیاسی در ایران و کردستان انتظار داریم ضمن محکوم کردن سازمان زحمتکشان و توطئه های کثیف آن در حفظ سلامت و فضای آزادی فعالیت سیاسی تلاش کنند. همین تجربه و سابقه دست درازی حزب دمکرات به کمونیستها در کردستان به ما می‌گوید که صف آزادیخواهی و کمونیسم در کردستان باید قوی ، متحد واستوار باشد .

۶ ژانویه ٢٠١٩