اعلامیه حزب حکمتیست: یاد رفیق رحمان نجات گرامی باد!

Uncategorized اخبار

با تاسف عمیق خبر مرگ نابهنگام و تکان دهنده رفیق رحمان نجات از اعضای کمیته مرکزی حزب کمونیست ایران و کومه له را دریافت کردیم. طبق اطلاعیه حزب کمونیست ایران روز جمعه ۲۳ تیر ۱۳۹۶ طی رویدادی تصادفی رفیق رحمان نجات، جان خود را از دست داد.
مبارزه برای آزادی و برابری و سوسیالیسم، مبارزه برای رهائی از ستم و تبعیض و سرکوب و جهل و خرافه، یک فعال پیگیر و رزمنده خود را از دست داد، که نزدیک به چهار دهه علیه استبداد و ارتجاع و سرمایه داری و جمهوری اسلامی در راه آرمان کمونیستی تلاش و مبارزه کرد.
حزب کمونیست کارگری – حکمتیست، خود را در اندوه بسیار سنگین از دست دادن رفیق رحمان نجات شریک میداند. درگذشت رفیق رحمان عزیز را به همسرو فرزند و بستگانش، به همه همرزمان و دوستانش و به حزب کمونیست ایران و کومه له صمیمانه تسلیت میگوید.
یاد رفیق رحمان نجات همیشه زنده خواهد ماند
حزب کمونیست کارگری ایران – حکمتیست
۲۴ تیر ۱۳۹۶ – ۱۵ ژوئیه ۲۰۱۷