در نفی اعدام! کارل مارکس

در نفی اعدام! ✍️کارل مارکس

مجازات عموماً به عنوان وسیله‌ای برای اصلاح و یا ارعاب دیگران تعریف شده است. اما شما چه حقی دارید که مرا جهت اصلاح و یا ارعاب دیگران تنبیه کنید. علاوه بر این، تاریخ و چیزی به نام آمار موجود است که با ارائه کامل‌ترین شواهد ثابت می‌کنند از زمان “قابیل”، دنیا به وسیله مجازات نه […]

ادامه مطلب
karol marx

وضع کارگران کارخانه ✍️ کارل مارکس لندن، ۷ آوریل ۱۸۵۷

گزارشهای بازرسان کارخانه‌ها، که اخیراً برای شش ماهۀ منتهی به ۳۱ اکتبر ۱۸۵۶ منتشر شده است{۱} ، کمکی ارزشمند به مشخص شدن آناتومی اجتماعی انگلستان می کند. آنها کمک زیادی به توضیح طرز رفتار صاحبان کارخانه‌ها در انتخابات عمومی کنونی می کنند. طی جلسات سال ۱۸۵۶، یک قانون کارخانه{۲} که صاحبان کارخانه‌های «رادیکال» در آن […]

ادامه مطلب