به آقای رضا پهلوی- هادی خرسندی

” تاسفباره که آقاى رضا پهلوى از یکسو ادعا میکند که طرفدار آزادى است, و از سوى دیگر, در مصاحبه اش با آیت الله بی بی سی، بدون هیچ سند سیاسى و منطقى، مدعی میشود که همه جوانان برخلاف والدینشان با توجه به مطالعه و بدون تعصب، اینک طرفدار شاه فقید و او هستند! راستی […]

ادامه مطلب