شعاری که مبنای آن طعنه به رژیم اسلامی و تحقیر خامنه ای است! – پدرام نواندیش

این روزها  که شهروندان به جان آمده از ستمگری رژیم اسلامی سرمایه داران،  کف خیابان تعداد وسیعی از شهرها را از آن خود کرده اند،شنیده شدن شعار های گوناگون از سوی تظاهر کنندگان دور از انتظار نیست. مضمون اکثر شعار  های تظاهر کنندگان سلبی است و راس حکومت سرمایه داران اسلامی »خامنه ای« را آماج […]

ادامه مطلب

سالها پس از انتقال طبقاتی – ایرج فرزاد

آقای رضا مقدم، در یک سری شوهای تصویری و کتبی به بازخوانی ریشه های “ترک صفوف کمونیسم کارگری” پرداخته است. اما اینکه طی ۲۳ سال پس از تولد دگر باره این جماعت با عروج جنبش دوخرداد، مدام روایات متفاوت و متناقض را بلغور میکنند، خود نشانه این است که در پنهان کردن ریشه اصلی کناره […]

ادامه مطلب

آیا فائزه رفسنجانی و رضا پهلوی متحول شده اند؟ آیا جدال آلترناتیو راست و چپ موضوعیت ندارد؟ محمد آسنگران

رضا پهلوی و فائزه رفسنجانی و امثالهم اگر ادعای “تحول و تغییر” دارند باید بدانند وقتی که از پدران قاتل و خونریز خود دفاع میکنند، نمیتوانند ادعای تحول و تغییر داشته باشند. نمیتوانند هم مدافع قاتلین و دیکتاتورها باشند و هم ادای متمدن بودن و فرهنگ متمدنانه را در بیاورند. به نفعشان است از دختران […]

ادامه مطلب

فیلسوف های مقوائی – ایرج فرزاد

آقای محسن حکیمی، بار دیگر و این بار به شیوه دیگری، مواضع خود علیه لنین و انگلس را به نمایش گذاشته است. این جناب “دورینگ” ایرانی، اما، به این توهم دچار شده است که گویا کسی نمیتواند علل و ریشه های اجتماعی و سیاسی رویکرد ضد لنینی- ضد لنینیستی او را رد یابی کند. او […]

ادامه مطلب

یادداشتی براتوپیای مهرداد درویش پور! کامران پایدار

،،درعصرجهانی شدن نئولیبرال که به تقویت یکه تازی بازاروقصابی دولت های رفاه وگسترش شکاف های طبقاتی ودیگرتضادها انجامیده است دفاع ازدستاوردهای دولت رفاه به جای عبارت پردازی های رمانتیک وغیرواقع بینانه درحوزه محوطبقات والغای کارمزدی وظیفه مهمی است،، نقل قول فوق ازآقای مهرداد درویش پور درمراسم شب نشینی باآیت اله بی بی سی درشوی پرگار […]

ادامه مطلب

کارگر جان می کند آخوند بیمه می شود! – یاشار سهندی

ارتزاق آخوند جماعت از بیمه تامین اجتماعی، بیمه ای که به معنی واقعی کلمه با عرق ریختن کارگران پا گرفته و دوام پیدا کرده  موردی است که از دید فعالین جنبش کارگری و جنبش اعتراضی بازنشستگان پنهان مانده است. مهمترین دلیل دور از چشم ماندن آن این است که این حرکت توسط حکومت به شکل […]

ادامه مطلب

درباره احزاب بورژوایى «منصور حکمت»

الف: مقدمات ١- شیوه برخوردى که احزاب بورژوایى را بر مبناى شمارش و تفکیک لایه‌بندى‌هاى مختلف طبقات حاکمه در درون مناسبات تولید موجود، دسته‌بندى و ارزیابى میکند، شیوه‌اى مکانیکى و غیر مارکسیستى است. این شیوه نواقص زیر را دارد: – قادر نیست تعداد و تنوع احزاب سیاسى بورژوازى در یک کشور را توضیح دهد. اگر […]

ادامه مطلب

جنگ در اوکراین؛ نه به پوتین، نه به زلنسکی و ناتو، آری به جبهه سوم! امیر عسگری

شب ۲۶ فوریه ۲۰۲۲ ارتش روسیه به فرمان ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور استالینیست و جانی کنونی روسیه، همدست مافیای روس و مأمور پیشین ک. گ. ب. در اتحادیه جماهیر شوروی جنگ جدیدی علیه اوکراین شروع کرد. روسیه جنگی علیه دولت کنونی اوکراین شروع کرد تا از بالادست مردم رژیم چنجی انجام داده و حکومت پرو […]

ادامه مطلب

نه چندان “کارشناسانه” – ایرج فرزاد

جناب اکرم کرمی، در سایت اخبار روز، نوشته ای دارد با عنوان “چپ چپر چلاق و آسیب شناسی آن”. ایشان شناسنامه سیاسی خود را چنین معرفی کرده است: “عبور اصلاح‌طلبانه از جمهوری اسلامی راه‌کار من برای نقد و گذار از جمهوری وحشت اسلامی بود و هنوز هم است” و در ادامه اضافه میکند که: “من […]

ادامه مطلب

جنگ در اوکراین برسر چیست؟ – سیاوش دانشور

جنگ در اوکراین مهمترین و بزرگترین بحران بین المللی بعد از پایان جنگ سرد است. صورت مسئله این جنگ محدود به حمله روسیه به اوکراین و منازعات ارضی دو کشور یا عضویت و عدم عضویت در ناتو نیست. این مسائل مشخص میتوانند بروز تنش و شعله ور شدن آتش بحران را توضیح دهند اما توضیح […]

ادامه مطلب