زنده باد اعتصاب از اعتصاب کارگران مبارز فولاد اهواز حمایت کنیم!✍️ علامیه شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست

کارگری نشريات

در پی اقدام علی محمدی، مدیر عامل کارخانه گروه ملی فولاد اهواز مبنی بر ممنوعیت ورود ۲۱ نفر از کارگران مبارز به شرکت و عدم اجرای کامل طرح طبقه بندی مشاغل، از صبح روز شنبه دوم دی ماه ۱۴۰۲، کارگران گروه ملی فولاد اهواز بار دیگر دست به اعتصاب زدند. در پی گسترش اعتصاب و کشیده شدن آن به همه بخش های خطوط تولیدی، کارگران اعتصابی که پیشتر هم به مدیر عامل شرکت جهت لغو ممنوعیت ورود رفقای همکارشان و اجرای کامل طرح طبقه بندی مشاغل هشدار داده بودند، به دلیل عدم اجرای خواست های خود، ابتدا در برابر دفتر مدیریت و سپس در مقابل دفتر معاونت فنی شرکت تجمع اعتراضی برپا کردند و پس از آن در حرکتی متحدانه علی محمدی، مدیر عامل شرکت را از محل کار خود فراری دادند.

کارگران فولاد، بعد از فراری دادن مدیر عامل فاسد شرکت، برای جلب همبستگی مردم شهر از محل کارخانه تا میدان بقایی در ابتدای جاده اهواز – خرمشهر راه پیمایی کردند. کارگران معترض با سردادن شعارهای نظیر “ما کارگران فولاد، علیه جنگ و بیداد می جنگیم، می جنگیم” و “سفره ما خالیه، ظلم و ستم کافیه” مجددا با راهپیمایی و در صفوفی به هم پیوسته به کارخانه بازگشتند.

کارگران معترض فولاد اهواز با راهپیمایی و توقف تولید، ضمن تأکید بر اجرای کامل طرح طبقه بندی مشاغل و لغو فوری ممنوع الورود شدن رفقای همکار خود، قاطعانه اعلام کردند بر بستر اتحاد و همبستگی مبارزاتی شان تا تحقق خواست های خود به مبارزه ادامه خواهند داد. اما، مدیریت شرکت در واکنش به مطالبات بر حق آنان با توسل به نیروهای مزدور حراست اقدام به مسدود کردن کارت ورود ۱۷ کارگر دیگر نمود و بدین ترتیب تاکنون ۳۸ نفر از کارگران به دلیل پافشاری بر مطالبات خود و همکارانشان از کار تعلیق شده اند. این اقدام سرکوبگرانه کارفرما سبب شد تا کارگران اعتصابی روزهای یکشنبه سوم و دوشنبه چهارم دی ماه بر تداوم اعتصاب و اعتراض تا تحقق مطالبات شان تأکید کنند.

کارگران گروه ملی فولاد اهواز با اعتصاب و راهپیمایی شکوهمند خود که جلوه ای از مبارزات روبه رشد کارگران است، فصل تازه ای از اتحاد و همبستگی طبقاتی و مبارزاتی خود را برای پیگیری و تحقق خواست هایشان آغاز کرده اند. اعتصاب کارگران فولاد اهواز و اعتصابات دیگر مراکز تولیدی نشان می دهد، بر بستر شرایط بحرانی جامعه گسترش اعتصابات و اعتراضات کارگری اجتناب پذیر است. چرا که، نه جمهوری اسلامی و صاحبان سرمایه پاسخی به مطالبات تل انبار شده کارگران دارند و نه کارگران راهی برای عقب نشینی دارند. گسترش اعتراض و اعتصاب و توقف تولید در گستره ای همگانی یگانه راه رهایی کارگران از وضعیت مرگبار کنونی است.

شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست ضمن حمایت از اعتصاب و خواست های برحق کارگران کارخانه گروه ملی فولاد اهواز، عموم کارگران و زحمتکشان و نیروهای مترقی را به حمایت از اعتصاب و مطالبات کارگران فولاد اهواز فرا می خواند، و ممنوع الورود شدن کارگران، ایجاد هرگونه تهدید و اخراج و محدویت کاری برای کارگران اعتصابی فولاد اهواز را قویا محکوم می کند و خواهان فوری بازگشت به کار همه کارگران ممنوع الورود است.

سرنگون باد رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی

زنده باد آزادی، زنده باد سوسیالیسم!

۴ دی ۱۴۰۲ – ۲۵ دسامبر ۲۰۲۳

امضاها: اتحاد فدائیان کمونیست، اتحاد سوسیالیستی کارگری، حزب کمونیست ایران، حزب کمونیست کارگری- حکمتیست، سازمان راه کارگر، سازمان فدائیان (اقلیت) و هسته اقلیت

ShorayeHamkary@gmail.com