کارگران و بازنشستگان و حسن صادقی دموکرات! ✍️ اسماعیل گرامی (کارگر بازنشسته)

حسن صادقی رئیس “اتحادیه (زرد) پیشکسوتان جامعه کارگری” با اشاره به اهمیت انتخابات این دوره مجلس، مطالبی گفته است که خبرگزاری ایلنا آن را  گزارش داده است(۱۴۰۲/۶/۱۳). حسن صادقی در رابطه با انتخابات پیش رو، رهنمودهایی! به مسئولین میدهد. او میگوید «انتخابات باید منتج به حضور مردم شده و نباید به‌ سمت وضعیتی در انتخابات […]

ادامه مطلب