اطلاعیه سازمان آزادی زن: جنبش آزادی با قدرت بمیدان آمده است! حجاب اسلامی، آپارتاید جنسی و ستمکشی زن را بمصاف طلبیده است!

زنان

جنبش آزادی زن اولین اعتراض وسیع و توده ای علیه رژیم اسلامی را سازمان داد. هزاران زن در ٨ مارس ١٣۵٧ دراعتراض به فرمان حجاب خمینی به خیابان ها آمدند. فریاد زدند آزادی زن نه شرقی نه غربی جهانی است! بمدت یک هفته تجمع، میتینگ و تظاهرات سازمان دادند و رژیم را عقب نشاندند. اولین طعم تلخ شکست را رژیم اسلامی و خمینی از جنبش آزادی زن چشیدند. نبرد جنبش آزادی زن با رژیم مرتجع و جنایتکار اسلامی هیچگاه خاموش نشد؛ بلکه با افت و خیزهای بسیار ادامه یافته است. این واقعیت که رژیم مجبور بوده است هر سال بساط کثیف ارشاد را به خیابان ها بریزد، زنان را دستگیر و شکنجه کند، به رویشان اسید بپاشد بیانگر مقاومت خستگی ناپذیر و جسورانه زنان در مقابل قوانین ارتجاعی و ضد زن اسلامی است.

زنان بسیاری قربانی سرکوب خشن و جنایتکارانه این رژیم شده اند؛ برای حق خود، برای آزادی و برابری، علیه حجاب و آپارتاید جنسی جنگیده اند. مساله اینجاست که این نبرد هیچگاه مغلوبه اعلام نشد. از یک نسل به نسل دیگر تداوم یافت. هر روز جسورتر و وسیعتر شد. و اکنون شاهدیم که سوت سقوط و سرنگونی این رژیم را جنبش آزادی زن بصدا درآورده است. جنبش آزادی زن دشمن خستگی ناپذیر این نظام کثیف، عقب مانده و جنایتکار است.

مرگ مهسا این واقعه دردناک و تراژیک شعله های خشم مردم بجان آمده و متنفر از رژیم اسلامی را لبریز کرد. خیابان ها به میدان نبرد مردم و رژیم، آزادیخواهی و تاریکی بدل شد. یک جنبش وسیع، رادیکال و آزادیخواهانه به میدان آمد. در هفته گذشته دنیا شاهد رویدادهایی شورانگیز در ایران بوده است. زن و مرد در کنار هم و همصدا فریاد آزادی زن سر داده اند؛ به نابرابری و ستمکشی زن اعتراض کرده اند؛ با مزدوران رژیم وارد نبرد تن به تن شده اند؛ زنان حجاب های اسلامی را به آتش کشیده اند. صحنه هایی هیجان انگیر و تحسین برانگیز در حال شکل گیری و تاریخ سازی است. جنبش آزادی زن با تمام قوا جامعه را به تحرک درآورده است. جنبش آزادی زن در جلوی صف آزادیخواهی و برابری طلبی به حرکت درآمده است.

این گفته منصور حکمت چه ساده و زیبا واقعیت تحولات جامعه و نبرد میان مردم و رژیم اسلامی را بیان کرد: “انقلاب آتی ایران رنگ و بویی بسیار زنانه خواهد داشت!” آنچه زیبایی این جنبش را صد چندان می کند حضور زن و مرد در کنار هم و در یک نبرد مشترک برای آزادی زن است. این رویداد در تاریخ آزادیخواهی و برابری طلبی و جنبش آزادی زن به ثبت خواهد رسید. پیروزی این جنبش موقعیت زنان در منطقه، ارزش های فرهنگی – ایدئولوژیک و جنبش اسلامی در منطقه را دگرگون خواهد کرد.

نباید اجازه دهیم که جریانات ارتجاعی و دست راستی از ناسیونالیست های عظمت طلب تا قومپرست، نیروهای ارتجاع و رژیم چنجی این جنبش وسیع و این اعتراض افتخار آمیز را به بیراهه بکشانند. مردم در کردستان پاسخ دندان شکنی به ناسیونالیست های قومپرست دادند. شعار: “مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر!” هشیاری مردم و جنبش آزادیخواهانه را به نمایش گذاشت. تا پیروزی کامل آزادیخواهی و برابری طلبی علیه جهل و تاریکی، جنایت و سرکوب ادامه دهیم. همبسته، متشکل و هشیار مبارزه عظیم خود را به پیش بریم.

مرگ بر جمهوری اسلامی!
زنده باد آزادی زن!
آزادی، برابری، رفاه!

سازمان آزادی زن

٢١ سپتامبر ٢٠٢٢ – ٣١ شهریور ١۴٠١