در باره بیانیه های ارتش و سپاه، خلع سلاح شان کنیم! – سیاوش دانشور

زنان مقالات

بیانیه های ارتش و سپاه و تهدید زنان و مردان آزادیخواهی که نفس نظام را بند آورده اند، بیانیه وحشت است. فرماندهان ارتش اگر از نیروی انتظامی و گشت کشتار دفاع نکنند چه کسی باید دفاع کند؟ اگر قاتلین ۱۵۰۰ فرزند ما در آبان ما را «اغتشاشگر» نخوانند و برادران قاتل شان که با گلوله میزنند و میگیرند و می کشند را «حافظ امنیت» نخوانند، باید تعجب کنیم.

«حفاظت از جان و مال مردم» اسم رمز حفاظت از قدرت قهریه نظام فقر و فلاکت و زن ستیزی است. ما آمده ایم که به دوره اینها پایان دهیم. ارتش و سپاه و نیروی انتظامی را برای حفاظت از نظم موجود، برای دفاع از استبداد و استثمار، برای تداوم لفت و لیس آخوند و صنعت کثیف دین ساخته اند. اینها بازوی نظامی و قوه قهریه نظامند. قدرت واقعی سرمایه داران و نظامشان همین ارتش و سپاه و اطلاعات و دادگاه ها و زندانها است.

خلع سلاح شان کنیم!
ما نه فقط از خود قاطعانه دفاع می کنیم بلکه ناچاریم و باید تعرض کنیم. ما و آنها قابل جمع نیستیم. پیشروی و پیروزی ما در گرو درهم شکستن قدرت آنهاست. ارتش و سپاه «برادر» ما نیستند، دشمن ما هستند. هرجا و همه جا به نیروی سرکوب، به کلانتری ها و نیروی انتظامی، به پایگاه های سپاه و اداره اماکن و گشت کشتار، به پادگانها و مقرهای بسیج و دفاتر امام جمعه ها و هر نهاد تجمع و مسلح شان با نقشه حمله کنیم و خلع سلاح شان کنیم.

به سربازان و درجه داران!
فرماندهان و افسران عمدتا ستون فقرات نظام اسلامی و قوه قهریه هستند. سربازان و درجه داران که منفعتی در سرکوب و قتل عام ندارند، بهتر است به آینده و فردا فکر کنند. بهتر است فاصله بگیرید و خود را کنار بکشند. به نفع تان است از دستور سرکوب و قتل جوانان تمرد کنید. سرنوشت خود را به سرنوشت نظام خامنه ای ها گره نزنید.

کسانی که دل به ارتش و سپاه بسته اند و آنها را تطهیر می کنند، به نیروی سرکوب و بازسازی آن احتیاج دارند. ما احتیاج نداریم. جواب قهر ضد انقلابی را با قهر انقلابی میدهیم. با سلب قدرت از آنها قدرت خود را برای تداوم مبارزه و پیروزی تحکیم می کنیم.

جواب این بیانیه های تهدید و وحشت یک کلام است: خلع سلاح شان کنیم!

اول مهر ۱۴۰۱