پلنوم ٣٩کمیته مرکزی حزب حکمتیست برگزار شد

نشريات

روزهای ١٨-١٧فروردین ١٣٩٨ (٧-۶ ‌آوریل٢٠١٩) پلنوم ٣٩کمیته مرکزی حزب حکمتیست با شرکت اکثریت کمیته مرکزی و شماری از کادرهای حزب برگزار شد.نشست با سرود انترناسیونال ودقیقه ای سکوت به یاد جانباختگان راه آزادی و سوسیالیسم وبه احترام قربانیان فاجعه سیل اخیر در ایران افتتاح گردید.

فاتح شیخ دبیر کمیته مرکزی در سخنان افتتاح پلنوم با تکیه بر نقطه عطف برجسته مبارزات کارگری که نقطه رجوع اجتماعی حزب حکمتیست است وبا اشاره به دستاوردهای مهم پراتیک حزب در دوره قبل، به دو چشم اندازپیش روی پلنوم تاکید گذاشت: چشم انداز تحولات انقلابی پیشرونده جامعه و در راس آن مبارزات رادیکال طبقه کارگر و چشم انداز کنگره آتی حزب.او ابراز امید کرد که پلنوم موفق گردد به نیازهای هر دو چشم انداز پیش رویش پاسخ درخور بدهد.

پلنوم در پی تایید آئین نامه،موارد زیر را از میان مباحث پیشنهاد شده در دستور گذاشت:
١- گزارش رئیس دفتر سیاسی و دبیر کمیته مرکزی – ارزیابی
٢- آخرین مولفه های اوضاع سیاسی، تقابل با راست، موقعیت جنبش کارگری و کار ما در داخل – معرف: سیاوش دانشور
٣- موقعیت حزب حکمتیست و شاخصهای پیشروی – معرف: رحمان حسین زاده و عبدالله دارابی
۴- طرح برگزاری کنگره نهم حزب – معرف: ناصر مرادی
۵- موقعیت کمونیسم در کردستان، موقعیت نیروهای راست مرکز همکاری احزاب کردستان، همکاری نیروها و احزاب چپ و کمونیست در کردستان- معرف: صالح سرداری
۶-بررسی روند همکاری نیروهای چپ و کمونیست (کنفرانس استکهلم) – معرف: سیاوش دانشور
٧- تلاطمات و روند تحولات سیاسی – اجتماعی در ایران، جایگاه حزب و حزبیت در این روند– معرف: اسماعیل ویسی
٨- طرح پیشنهادی تغییر آرایش بالای حزب– معرف: همایون گدازگر
٩- سمینار پیشنهادی رحمان حسین زاده: جدال آلترناتیوها، جدال بر سر قدرت سیاسی.
١٠- پلنوم به درخواست آذر ماجدی برای وقت جهت طرح بحث خود با عنوان:موقعیت حزب در رابطه با جنبش توده ای – کارگری و جنبش کمونیستی رای داد.
١١- قرارها و قطعنامه ها
١٢-انتخابات

گزارشهای رئیس دفتر سیاسی و دبیر کمیته مرکزی و رئوس مباحثی که در دستور پلنوم قرار گرفتند به صورت کتبی در اختیار شرکت کنندگان گذاشته شده بود.اکثریت این مباحث توسط معرفان ارائه شدند و رفقای کمیته مرکزی و کادرهای شرکت کننده پلنوم در فضای فعال و ریلاکس وسیعا پیرامون جوانب گوناگون آنهادخالت و اظهار نظر کردند. کثرت مباحث و محدودیت وقت، مجال نداد که پلنوم دو مبحث “طرح برگزاری کنگره نهم حزب” (معرف: ناصر مرادی) و”تلاطمات و روند تحولات سیاسی – اجتماعی در ایران، جایگاه حزب و حزبیت در این روند” (معرف: اسماعیل ویسی) و قرارهای پیشنهادی را بررسی کند. طرح تغییر آرایش بالای حزب رای نیاورد. پیگیری طرح برگزاری کنگره نهم حزب و بررسی قرارها را پلنوم به دفتر سیاسی منتخب خود سپرد.پلنوم پیام همدردی با آسیب دیدگان سیل های اخیر و مراتب قدردانی از فعالین اجتماعی سازماندهی کمک رسانی به مردم آسیب دیده را تصویب و اعلام کرد.

در بند انتخابات برای دبیر کمیته مرکزی، فاتح شیخ به اتفاق آراء انتخاب شد و برای دفتر سیاسی سیزده عضو کمیته مرکزی انتخاب شدند. به ترتیب الفبا: آذر ماجدی، پروین کابلی، جمال کمانگر، رحمان حسین زاده، رضا کمانگر، سعید یگانه، سیاوش دانشور، سیوان کریمی، صالح سرداری، عبدالله دارابی، ملکه عزتی، ناصر مرادی و همایون گدازگر.

پلنوم ٣٩ کمیته مرکزی حزب حکمتیست پس از دو شبانه روز کار فشرده با سخنان اختتامیه فاتح شیخ دبیر کمیته مرکزی درباره موفقیت کامل نشست در رسیدن به هدف خود در پاسخگویی به نیاز چشم اندازهای پیش رو، با نواختن سرود انترناسیونال پایان یافت.

پس از پایان پلنوم، دفتر سیاسی منتخب در نشستی کوتاه رحمان حسین زاده را به اتفاق آراء به عنوان رئیس دفتر سیاسی وپنج عضو دیگر خود را برای هیئت اجرایی انتخاب کرد. به این ترتیب هیئت اجرایی عبارتند از: رحمان حسین زاده، ناصر مرادی، آذر ماجدی، پروین کابلی، عبدالله دارابی و سیاوش دانشور. در همین نشست ناصر مرادی به عنوان دبیر هیئت اجرائی حزب انتخاب شد.

کمیته مرکزی حزب کمونیست کارگری ایران – حکمتیست
٢٢فروردین ١٣٩٨– یازدهم آوریل ٢٠١٩