کینه و دشمنی عبداله مهتدی علیه منصور حکمت و کمونیستها بخاطر چیست؟ عبداله دارابی

مقالات

عبدالله مهتدی در ۱۵ماه مه ۲۰۱۸ با یک مجله کورد زبان بنان ” له وین(levin)” شماره ۳۷۵ مصاحبه ای طولانی انجام داده که پرداختن به همه نکات مندرج در آن از حوصله این نوشته خارج و غیر ضروری است . اما توجه به نکاتی از آن لازم و حائز اهمیت است که در زیر به آن خواهم پرداخت .ولی در راستای همین موصوع ، قبل از هر چیز توصیه ام به خوانندگان و علاقه مندان به این بحث این است که برای شناخت بیشتر و واقعی تر از کاراکتر سیاسی و منش و متد و بر خورد کوکورانه و ارتجاعی مهتدی ، بدوا به کتاب ” بحران خلیج و رویدادهای کردستان نوشته منصور حکمت ” که حاوی نظرانت بخشی از رهبری وقت حزب کمونیست ایران از جمله خود مهتدی نیز هست مراجعه کنند.آنگاه بر اساس مستندات واقعی و انکار ناپذیر مندرج در این کتاب به قضاوت در مورد این شخصیت مرتجع و شرق زده بپردازید .

 

بی تردید این کار همه ما را در راستای شناخت واقعی از جاه طلبی های کذب و ذهنی ، ماهیت طبقاتی و بی پرنسیبی های غیر قابل انکار این فرد یاری خواهد رساند.اکنون از جدایی کمونیسم کارگری از کومله ۲۷ سال می گذرد و تعداد قابل توجهی نیز هنوز سیر روند این جدایی سیاسی متمدنانه را بخوبی بیاد دارند و کم و بیش از چگونگی آن نیزبا خبر هستند. ولی علیرغم این مدت زمان طولانی باید بر این نکته واقف بود که عبداله مهتدی هنوز عواقب عملکردهای سیاسی شکست خورده بعد از جدایی خود را بحساب منصور حکمت و حزب حکمتیست می نویسد و در ازاء شکست هر یک از پروژه هایش بدون هیچ عذاب وجدانی به شیوه هیستریک به منصور حکمت و حکمتیستها حمله کرده و بدور از هر گونه توضیح و بکارگیری هر گونه معیار انسانی به سیاست شیطان سازی علیه ما ادامه می دهد و با توصل به واژه های ناروا ، نالایق و غیر سیاسی چون ” خیانتکار” توطئه گر و.. به ما می تازد.در همین مصاحبه منصور حکمت را خیانتکار و حزبش را شکست خورده اعلام می کند. در صورتی که چند سطرپائین تر غافل از اینکه قبلا چه گفته ادعا می کند حکتیستها کومله را دو شقه کرده و با اینکار مانع رابطه سازمان انها ” مهتدی” با کومله شده اند.

با دقت توجه کنید ، مهتدی تا کی به این ذهنی گرایی و هذیان گویی های غیر واقعی و نامربوط به ستیز علیه مخالفین سیاسی خود ادامه می دهد؟ .بلاخره این شیوه برخورد مذهبی مهتدی به کجا ختم خواهد شد؟

دوراز ذهن نیست در فرصت دیگری لیست جداییها و شکستهای  از سال ۲۰۰۰ به بعد درسازمانش و حملات چماقداری و چاقوکشی علیه مخالفین سیاسی اش را همچون پرونده سراپا دروغین اش علیه منصور حکمت ، به لیست تازه ئی الصاق کند و آنرا به عنوان خوش خدمتی هر چه بیشتر در اختیار سران ناسیونالیست قرار دهد. عبداله مهتدی طی سه دهه اخیر به سبک و سیاق همیشگی خود همواره از پذیرش عواقب  عملکرد سیاسی شکست خورده اش سرباز زده و آشکار و عریان آنرا به طرفهای مخالف سیاسی خود از جمله منصور حکمت نسبت داده  است.عبدالله مهتدی شیادانه    خود را بر حق  و مخالفین سیاسی اش را عامل شرور و توطئه گر و خیانتکار بحساب آورده است.  از قرار معلوم از دوران جدایی کمونیسم کارگری از سال۱۹۹۱ تا کنون تمام پروژه های مهتدی یکی پس از دیگری شکست خورده و به جز ناکامی و رسوایی چیزی  عایداش نگردیده است.

 در چند سال اخیر عبداله مهتدی به کومله اتکا داشت تا با حضور خود  در جبهه کردستانی  ناسیونالیستهای کرد ایران ، جایگاه و موقعیتش را در برابر هر دو شاخه حزب دمکرات مستحکم کند تا در پرتو آن راه را برای داد و ستد در سطح منطقه هموار سازد. این پروزه  عبدالله مهتدی هم راه به جایی نبرد و شکست خورد .اکنون که کومله به درست از جبهه ناسیونالیستها عقب کشیده و راه همکاری با کمونیستها از جمله حزب حکمتیست را انتخاب کرده ، باردیگر حال عبداله مهتدی بهم خورده وزیر بار آوار ناکامی هایش به سبک و سیاق همیشگی خود به منصور حکمت و حکمتیستها حمله ور شده است .

علیرغم وجود تجارب زیاد تاریخی فراوان ، نفس تجارب تلخ دوره جدایی سال ۱۹۹۱ نیز، صرف نظر از هرگونه نگرانی و ناراحتی که بهمراه خود داشت ، ما را در شناخت واقعی تری  از کاراکتر سیاسی تعدادی ” کمونیست نوظهور” چون مهتدی یاری داد ، م رابه عینه  متوجه این نکته کرد که در هر تندپیچ سیاسی منافع طبقاتی و شناخت سطحی از مارکسیسم به عنوان دو عامل مهم در کنار زدن این تیپ آدمها حرف اول را می زند  و به راحتی می تواند در اذهان و کارکرد چنین افرادی تاثیرگذار باشد. به سرعت آنها را از مسیر اولیه خود خارج کرده و براحتی آنها را در خود ببلعد.

 بحران خلیج و تحولات کردستان عراق یکی از تند پیچ های تاریخی عصر ما بود که به یک چرخش سیاسی و فکری اساسی بعضی ها منجمله عبدالله مهتدی و همراهانش منجر گشت. با توجه به نکات فوق وقت آن فرا رسیده منبعد راه و مسیر اتهام زنی ، پاپوش دوزی ، پرونده سازی و برچسب زنی های مهتدی و امثالهم را سد کرد و اجازه نداد این سیاست مذهبی گونه و بغایت ارتجاعی به هیچ وجه بر فضای رادیکال و انقلابی کردستان سایه بیفکند.

ما در بطن مبارزات چندین ساله خود با سر افرازی این پیکار طبقاتی بیرحم را با موفقیت پشت سر گذاشته ایم و دریافتیم که چگونه در برابر این نوع سیاست بازی و ریاکاری بایستیم و مبارزه کنیم. اکنون شرایط سیاسی حاکم بر ایران بر همه کارگران کمونیست ، آزادیخواهان ایران و احزاب و جریانات چپ و کمونیستی حکم می کند که سرنگونی بی اما و اگر رژیم اسلامی را در دستور کار خود قرار دهند و از این طریق راه  برای هموار کردن انقلاب اجتماعی در ایران هموار سازند

عبداله دارابی ۳۰.۶.۲۰۱۸

عبدالله مهتدی :« هر انسانی اگر یک ذره از شرافت کمونیستی خود را حفظ کرده و به راست نچرخیده باید کمونیسم کارگری شود »

Slået op af ‎دنیای بهتر رادیو‎ i Torsdag den 28. juni 2018