بیانیه ٨١ تشکل کارگری درباره اول ماه مه روز جهانی کارگر اول ماه مه روز جهانی کارگران گرامی باد

رسانه های تصویری کارگری

در آستانه روز جهانی کارگر ، امروزه بر همه روشن شده است که فاصله میان دستمزدها و هزینه های زندگی حداقلی برای کارگران به دره عمیقی تبدیل شده است. سیاستگذاران و مجریان برنامه ها و سیاست های اقتصادی در بخش دولتی و خصوصی کمترین توجه ای به شرایط زندگی اکثریت مطلق آحاد جامعه ندارند و تنها خود را متعهد به حفظ سودآوری سرمایه میدانند. در این شرایط سیاست های خانمان برانداز اقتصادی چند دهه است که با شدت دنبال شده و اجرا میگردد. اما این روند خصوصی سازی و حذف خدمات اجتماعی طی یک دهه گذشته با شدت وحدت بیشتری اجرائی گردیده که به فقر و فلاکت ، بیکاری و سایر ناهنجاری های اجتماعی می انجامد

کارگران بخش ساختمان به عنوان یکی از پرجمعیت ترین بخش های صنعتی کشور، بنا به دلایل متعدد، از این نابه سامانیهای اقتصادی طی سالهای گذشته بیشترین آسیب ها را متحمل شده اند. بیکار سازیهای گسترده ، رکود ساخت و ساز و ….که این شرایط باعث گردیده تا دست شرکت های ساختمانی و پیمانکاران خصوصی در تضییع حقوق کارگران و استادکاران بخش های مختلف کاملا باز و شرایط دلخواه خود را بر زحمت کشان در این بخش از اقتصاد کشور تحمیل کنند. کارگران شاغل در بخش های مختلف ساختمانی، مانند  کارگران در سایر بخش های اقتصادی کشور همچنان از دستمزدهائی نامتناسب با هزینه های زندگی برخوردار هستند . اما آنچه که بیشتر ین لطمه را بر زندگی این بخش از کارگران کشور وارد میکند، عدم امنیت شغلی، عدم ایمنی محیط های کاری و پراکندگی جغرافیائی کارگران ساختمانی است.

از همین رو ما کارگران ساختمانی به عنوان یکی از پرجمعیت ترین بخش های کارگری ضمن گرامی داشت روز جهانی کارگر و هم صدا با سایر گارگران اعلام می داریم:

١- تعیین حداقل دستمزد چندین برابری زیر خط فقر اعلام شده توسط نماینده کارفرمایان و دولت، ستمی آشکار بر زندگی میلیونها مزد بگیر است.

٢- سهمیه‌بندی بیمه کارگران ساختمانی بر‌خلاف ماده ۵ تامین اجتماعی هنوز وجود دارد و ما کارگران ساختمانی خواهان لغو سهمیه بیمه هستیم.

٣- الزام کارفرمایان به تامین امنیت محیط‌های کاری و تامین ابزارهای ایمنی برای کارگران شاغل در کارگاه‌های ساختمانی طبق ماده ۹۵ قانون کار

۴- تامین امنیت شغلی برای کارگران شاغل در کارگاه‌های ساختمانی، از طریق قراردادهای قانونی و پرداخت بیمه بیکاری در ایام رکود شغلی و بیکاری.

۵- پرداخت هزینه‌های درمانی و دستمزد ایام بیماری به کارگران آسیب دیده از حوادث شغلی.

۶- لحاظ کردن مشاغل مختلف در بخش ساختمان در زمره کارهای سخت و زیان‌آور و اعمال شرایط بازنشستگی کارگران ساختمانی براساس این طبقه‌بندی.

٧- حذف موانع تشکل یابی کارگران و به رسمیت شناختن تشکل‌های کارگری به عنوان نمایندگان کارگر از سوی کارفرمایان و ادارات دولتی.

٨- تلاش در‌جهت آگاهی و ارتقا جایگاه اجتماعی کارگران

٩- کوتاه شدن دست دولت از صندوق تامین اجتماعی (حذف بند ز تبصره ۷ از  قانون بودجه ۹۷) و شفاف نمودن وضعیت صندوق‌ها.

١٠- شرایط وخیم ساخت و ساز و بیکاری گسترده کارگران و استادکاران ساختمانی.

١١- پرداخت بدهی دولت به صندوق‌های بیمه

١٢- اجرایی شدن ماده‌های ۱۲۰ و ۱۲۱ قانون کار.

 

ما کارگران و استادکاران ساختمانی باور داریم که با همبستگی همه کارگران در بخش‌های گوناگون می‌توان شرایط بهتری برای زندگی را فراهم آورد.

امضا کنندگان:

١- انجمن صنفی کارگران و استادکاران ساختمانی مریوان وسرواباد

٢- کانون انجمن های کارگران ساختمانی کشور

٣- انجمن صنفی کارگران ساختمانی کامیاران

۴- انجمم انجمن های کارکران ساختمانی بندرگز

۵- کانون انجمن کارگران ساختمانی قم

۶- انجمن صنفی کارگران ساختمانی میاندوآب

٧- انجمن صنفی کارگران ساختمانی البرز

٨- کانون کارگران ساختمانی استان گیلان

٩- انجمن صنفی کارگران ساختمانی لاهیجان

١٠- انجمن صنفی کارگران ساختمانی بوکان

١١- انجمن صنفی کارگران ساختمانی البرز قزوین

١٢- انجمن صنفی کارگران ساختمانی رشت

١٣- انجمن صنفی کارگران ساختمانی شهرری و حسن آباد فشافویه

١۴- انجمن صنفی کارگران ساختمانی چناران

١۵- انجمن صنفی کارگران ساختمانی نقده

١۶- انجمن صنفی کارگران ساختمانی مانه و سملقان

١٧- انجمن صنفی کارگران ساختمانی بیله سوار

١٨- انجمن صنفی کارگران ساختمانی آبادان

١٩- کانون کارگران ساختمانی استان مرکزی

٢٠- انجمن صنفی کارگران ساختمانی بیرجند

٢١- انجمن صنفی کارگران ساختمانی دزفول

٢٢- انجمن صنفی کارگران ساختمانی قروه

٢٣- انجمن صنفی کارگران ساختمانی بندرانزلی

٢۴- انجمن صنفی کارگران ساختمانی خمین

٢۵- انجمن صنفی کارگران ساختمانی پاوه

٢۶- انجمن صنفی کارگری ساختمانی سراسیاب ملارد

٢٧- انجمن صنفی کارگری نقاشان مناطق ۹ و۲۲ تهران

٢٨- انجمن صنفی کارگران ساختمانی جوانرود

٢٩- انجمن صنفی کارگران ساختمانی چهارمحال بختیاری

٣٠- انجمن صنفی کارگران ساختمانی دهگلان

٣١- انجمن صنفی کارگران ساختمانی سقز

٣٢- انجمن صنفی کارگران ساختمانی کازرون

٣٣- انجمن صنفی کارگران ساختمانی لارستان

٣۴- انجمن صنفی کارگران ساختمانی شاهین دژ

٣۵- انجمن صنفی کارگران ساختمانی قاینات

٣۶- انجمن صنفی ساختمانی آرماتوربند شهریار

٣٧- کانون انجمن کارگران ساختمانی کردستان

٣٨- انجمن صنفی کارگران ساختمانی فردوسیه و وحیدیه

٣٩- انجمن صنفی کارگران ساختمانی سنندج

۴٠- انجمن صنفی کارگران ساختمانی اردکان

۴١- انجمن صنفی کارگران ساختمانی قرچک

۴٢- انجمن صنفی کارگران ساختماتی تبریز

۴٣- انجمن صنفی کارگران ساختمانی یزد

۴۴- انجمن صنفی کارگران ساختمانی گرمسار

۴۵- انجمن صنفی کارگران ساختمانی شوش دانیال

۴۶- انجمن صنفی کارگران ساختمانی نقاش پاکدشت

۴٧- انجمن صنفی کارگران ساختمانی فیروزآباد فارس

۴٨- انجمن صنفی کارگران ساختمانی مراغه

۴٩- انجمن شهرستان خنج وحومه استان فارس

۵٠- کانون انجمن کارگران ساختمانی اردبیل

۵١- انجمن صنفی کارگران ساختمانی اردبیل

۵٢- انجمن صنفی کارگران ساختمانی کرمانشاه

۵٣- انجمن صنفی کارگران ساختمانی دماوند

۵۴- انجمن صنفی کارگران ساختمانی بوئین زهرا

۵۵- انجمن صنفی کارگران ساختمانی نمین  (اردبیل)

۵۶- انجمن صنفی ساختمانی ساختمانی اقلید فارس

۵٧- انجمن صنفی کارگران ساختمانی خرمشهر

۵٨- کانون انجمن کارگران ساختمانی خوزستان

۵٩- انجمن صنفی کارگران ساختمانی نقاش کاشان

۶٠- انجمن صنفی کارگران ساختمانی قشم

۶١- انجمن صنفی کارگران ساختمانی گچکار مشهد

۶٢- انجمن صنفی کارگران ساختمانی ارومیه

۶٣- انجمن صنفی کارگران ساختمانی دلیجان

۶۴- انجمن صنفی کارگران ساختمانی کاشیکار و سنگکار سراسیاب

۶۵- انجمن صنفی کارگران ساختمانی مارلیک

۶۶- انجمن صنفی کارگران ساختمانی آستارا

۶٧- انجمن صنفی کارگران ساختمانی دیواندره

۶٨- انجمن صنفی کارگران ساختمانی اسالم گیلان

۶٩- انجمن صنفی کارگران ساختمانی سیاهکل

٧٠- انجمن های نازکاران ،سفت کاران وتاسیسات رشت

٧١- انجمن صنفی کارگران واستاد کاران خلیل آباد خراسان رضوی

٧٢- انجمن صنفی جوشکارواسکلت ساز ملارد

٧٣- انجمن صنفی کارگران ساختمانی کاشان

۷۴_انجمن صنفی کارگران ساختمانی قم

٧۵- انجمن صنفی کارگران ساختمانی املش

٧۶- انجمن صنفی کارگران ساختمانی کرمان

٧٧- کانون انجمنهای صنفی کارگری کرمانشاه

٧٨- انجمن صنفی کارگران ساختمانی بندرامام

٧٩- انجمن صنفی کارگران ساختمانی مرکزی

٨٠- انجمن صنفی کارگران ساختمانی بانه

٨١- انجمن صنفی کارگران ساختمانی برقکار کرمانشاه

پنج شنبه

۹۷/۲/۶

روابط عمومی سندیکا و انجمن صنفی کارگران واستادکاران ساختمانی مریوان وسرواباد